Logo de la Universitat de València Logo Unitat Web i Màrqueting Logo del portal

Suport de la Unitat Web i Màrqueting

La Unitat Web i Màrqueting (UWM) de la Universitat té entre els seus objectius l’assistència a les persones responsables de la gestió del contingut dels diferents espais web. Per poder atendre les incidències s’ha activat un sistema de tiquets que permet registrar totes les sol·licituds. En aquesta nova entrada del blog s’explica com utilitzar l'aplicació.

Per sol·licitar assistència a la UWM s’ha d’entrar en www.uv.es/suport, on caldrà identificar-se amb el nom d’usuari/ària i la contrasenya.

Una vegada dins l’aplicació, cal marcar l’opció segons la necessitat de suport que es tinga:

 

Suport edició web

Se seleccionarà aquesta opció quan hi haja alguna incidència en la gestió del contingut de la web. Dins d’aquesta categoria podem triar entre diversos tipus d’incidència. En cas que aquestes tipologies no encaixaren en la necessitat de suport, se seleccionaria «Altres»:

 • Problemes de publicació
 • Sol·licitud disseny gràfic
 • Consulta sobre edició de contingut
 • Adaptació de la interfície web
 • Problemes amb imatges
 • Problemes amb enllaços a arxius
 • Ús d’un espai de disc
 • Creació de noves pàgines
 • Creació microsites
 • Creació de columnes destacat
 • Vídeos
 • Galeria d’imatges
 • Llistes de personal
 • Slides
 • Taules
 • Permisos i rols
 • Usabilitat
 • Social media
 • Altres

Quant als camps a emplenar, són obligatoris aquests:

 • Petició: Breu identificació de la incidència a resoldre.
 • Tipus d’incidència: Cal triar entre una de les opcions que dona el desplegable.
 • Descripció: En aquest quadre de text hom pot explicar quin és el motiu de la incidència. Quan més clara siga la descripció, més senzill serà solucionar el problema.
 • Telèfon de contacte: Aquesta informació permetrà la UWM contactar més ràpidament amb les persones que demanen suport.

 

Altes i baixes

Aquesta categoria és la que es farà servir per donar d’alta o de baixa usuaris/àries que hagen de gestionar algun espai web o que deixen de fer-ho. Les sol·licituds han de ser presentades per la persona responsable que les autoritza. Els camps obligatoris en aquest cas són:

 • Sol·licite (alta o baixa)
 • Usuari de correu (curt) de la persona per a l'alta/baixa
 • Lloc web d'alta/baixa
 • Telèfon de contacte

 

Agenda UV

En aquesta categoria se sol·licitarà que s’esmene qualsevol incorrecció en els esdeveniments de l’agenda (aquests esdeveniments es creen a través de www.uv.es/agenda). El camps obligatoris en aquest formulari són:

 • Petició
 • Descripció
 • Tipus d’incidència: Cal triar entre una de les opcions que dona el desplegable:
  • Consulta sobre la inserció
  • Modificació
  • Adjuntar arxius
  • Borrar
  • Duplicitat
  • Compartició
 • Telèfon de contacte

 

Traducció a l’anglés del web corporatiu

Aquesta opció es fa servir per demanar la traducció a l’anglés de pàgines editades amb el gestor, tant textos fixos com novetats. També s’hi permet sol·licitar traducció de l’anglés al valencià i/o al castellà de continguts web. En aquest cas, els continguts obligatoris són:

 • Petició
 • Descripció
 • Tipus d’incidència: Cal triar entre una de les opcions que dona el desplegable.
 • Telèfon de contacte

 

Identitat visual corporativa

L’opció permet seleccionar logotips, segells, tipografies amb la identitat visual de la Universitat (el desplegable "Tipus d’identitat visual" n'ofereix una àmplia varietat). Cal omplir obligatòriament el camps que segueixen:

 • Petició
 • Descripció
 • Telèfon de contacte

 

Necessites formació?

Aquesta categoria permet la UWM detectar les necessitats de formació en l’ús del gestor que tenen les persones responsables dels diferents espais web. Els camps obligatoris són:

 • Petició
 • Telèfon de contacte

 

El darrer pas és prémer l’opció de «crear». En aquest moment la sol·licitud de suport ja estarà realitzada i només caldrà esperar que la UWM done resposta a la sol·licitud o demane més informació a qui l’haja presentat, si és el cas.

Es podrà consultar l’estat de la sol·licitud prement «Les meves consultes» en la part superior dreta de l’aplicació.