Logo de la Universdad de Valencia Logo Unidad Web y Marketing Logo del portal

Gestor de contenidos

 • Com aprovar un element

  Per a aprovar un element, hem de clicar en la icona icona d'aprovar un element i posteriorment tornem a clicar en el rectangle que apareix baix amb el text "SiteUV" icona de "Site UV" per aprovar un element

  Posteriorment cal tenir un poc de paciència i esperar la resposta de l'aplicació, perquè no retorna feedback de procés algun (Estem treballant per a escurçar el temps de resposta o per a oferir feedback de l'acció a l'editor/a)

  I una vegada aparega la nova finestra, cliquem en 

  Obtindrem en icona estat els següents dades: estat d'aprovació de l'element

  Si per contra obtenim L'estat de l'element es retringut és és perquè existeixen altres elements amb dependències amb el qual volem aprovar i que requereixen publicar-se abans o al mateix temps.

  Per a arreglar-ho, podem clicar en actius de bloqueig icona actius de bloqueig per a anar aprovant un a un tots els elements vinculats o de forma agrupada en icona aprovar amb dependències

   

 • Request URI is too long

  Captura error request URI

  Aquest missatge es mostra com a contingut dels textos lliures quan la informació afegida és de molta extensió. No hi ha cap error, el funcionament és el mateix, es fa clic en el requadre del contingut i s'obri l'edició del text de manera normalitzada.

 • Enllaçar documents a disc

  Per a enllaçar un document en la nostra web hem de dipositar-ho abans en el nostre espai web de grup. (Per a informació de com crear un nou espai web de grup: http://disc.uv.es). Precaució amb els noms dels arxius, no s'accepten caràcters com a accents, dièresi, espais, la lletra "eñe", "ç", signes de puntuació, etc. En el manual d'editor de textos existeix un apartat d'enllaçar documents.

 • Nom d'imatges per a novetats

  És important saber que no es pot nomenar a les imatges amb noms amb caràcters com a accents, dièresi, espais, la lletra "eñe", "ç", signes de puntuació, etc., si no la novetat apareixerà publicada sense imatge en la web. La manera de corregir la novetat quan ocorre açò és: canviar el nom de l'arxiu imatge, després editant la novetat en el gestor de continguts i tornar a pujar la imatge en l'opció "examinar" amb el nou nom.

 • Missatge: "Publicación en curso"

  missatge publicació en curs

  Missatge semblant a: "No se pueden modificar los activos de tipo Page con ID 1212121212121. No se ha podido editar un activo (errno= 0). Póngase en contacto con el administrador del sistema.", significa que la modificació s'està publicant i que mentre açò ocorre no es pot tornar a modificar l'element fins que es reinicie la cua de publicació, les publicacions es reinicien cada 15 minuts.

 • Trobar un text lliure en una columna

  captura d'una columa al gestor de la Universitat de València

  L'objectiu de la creació d'un element columna per a afegir-li elements de textos lliures és fer més fàcil el compartir informació. Per a trobar un text lliure dins d'una columna sense conèixer el nom del text lliure és tan senzill com desplegar les pàgines inclosa la columna fins a arribar al text lliure corresponent.

 • Metadades, data caducada

  Dada per a novetats i la sea caducitat

  Principalment per a novetats però també per a textos lliures, en el mode edició existeix un apartat de metadades on hi ha una opció de data d'inici o finalització, comprovar que aquests camps estiguen buits en l'edició de textos lliures, per contra no apareixeran publicats en la web perquè estaran caducats. Per al cas de les novetats no reutilitzar-les ja que podem editar una novetat caducada i per tant no apareixerà en la web, cal crear una nova novetat.