Logo de la Universitat de València Logo del portal

  • UWM

Com millorar el posicionament SEO

Existeixen diversos mitjans per a impulsar la marca personal i donar-se a conèixer. Els millors canals són el blog, les xarxes socials i els agregadores de notícies.

23 de de maig de 2019

El blog és una eina imprescindible i és el vehicle principal per a transportar els continguts propis.

Les xarxes socials constitueixen el millor canal per a difondre accions i donar-se a conèixer a moltes persones.

Els agregadores de notícies són molt efectius per a donar-se a conèixer i impulsar cada marca, tant en el propi agregador com en les xarxes socials.

Una cosa que a vegades passem per alt és la importància de donar-nos a conèixer a altres comunitats de lectors en blogs aliens, la qual cosa resulta important i atorga un gran valor a la marca.

1.- URLs curtes Vs URLs llargues

Tots sabem que hem d'utilitzar un format amigable de la nostra URL, això és un aspecte SEO . S'ha obert un debat sobre si hem d'utilitzar URLs curtes on incloguem de 3 a 5 paraules com a màxim o no obstant això utilitzem URLs llargues i amb un format més natural. La teoria de construir la URL amb un màxim de 5 paraules es compleix en el 80% dels cinc primers resultats d'una cerca en tots els exemples.

2.- Com optimitzar el títol per al SEO

Aquest títol el coneixem en el món del SEO com a ‘Meta Title’ i fa referència al títol que indexarem en el cercador Google, o dit d'una altra forma, el títol que apareixerà en les cerques de Google.

Cal tenir molt en compte l'elecció d'aquest títol perquè és un dels factors més importants del SEO On Page, i fins i tot es podria dir que és el més important.

En el títol la paraula clau la podem col·locar en tres llocs:

• A l'esquerra. És la més utilitzada i la ideal des d'una perspectiva de SEO On Page.

• En el centre. No està malament, i podem fer un títol més natural.

• A la dreta. No és la millor opció.

Una quarta opció que està guanyant molts adeptes i cada vegada s'utilitza més, és utilitzar una o dues paraules abans per a captar l'interès de l'usuari sobre el títol. Exemple: ‘(Les 50) millors universitats d'Europa’.

3.- Atrapa i captiva a tots els visitants

L'objectiu d'aquest aspecte, que cal tenir molt en compte, és que hem de retenir el major temps possible a l'usuari per a augmentar el temps de permanència en el post i en el lloc. Es recomana que el contingut siga el més complet possible perquè així també reduirem al màxim el percentatge d'abandó o de rebot.

Quins elements podem utilitzar? Les imatges són un bon recurs. Segons l'últim estudi de SearchMetrics, en l'últim any el nombre d'imatges per post s'ha incrementat en un 25%, arribant a 10 o 12 imatges per post aquells que aconsegueixen l'Olimp del TOP 1 en Google.

4.- Longitud del contingut

Des de fa molt temps sempre s'havia cregut en el món SEO que la longitud del contingut no tenia cap impacte en el posicionament web. Si busquem articles en els 2 últims anys veurem com la majoria diuen una cosa similar, però segons l'últim estudi de SearchMetrics, les pàgines major posicionades en les SERP han incrementat en un 25% l'extensió dels seus continguts. Això significa que Google ha atorgat més valor al contingut llarg per a prevenir que continguts superflus aconsegueixen les primeres posicions del cercador, però certament si analitzem les SERP continuem veient que ocorren els dos casos i aquest filtre no acaba de funcionar tot el que al cercador li agradaria.

D'altra banda, i aquesta potser és la part més important per a apostar per un contingut llarg, en escriure més paraules i combinacions de la mateixa tenim més possibilitats d'indexar keywords en el Top 20, podent indexar centenars i fins i tot milers de keywords amb un sol article.

Un altre aspecte també que hem de tenir en compte, i potser no se li atorga la importància que deguera, és que si generem un contingut molt complet que aborde totes les qüestions o dubtes que puguen tenir els usuaris, lògicament estarem aconseguint reduir el percentatge de rebot, la qual cosa serà un senyal molt positiu perquè Google ens premie amb un millor posicionament web.

5.- Afegeix la paraula clau al principi del contingut

Un aspecte important i que hem de fer sempre per a millorar el nostre SEO On Page és afegir la nostra paraula clau en el primer o segon paràgraf del contingut, i això és així perquè Google li atorga moltíssima importància al contingut que apareix en les 100 primeres paraules del contingut.

6.- Augmenta la velocitat de càrrega

Si els últims canvis de l'algorisme de Google van en la direcció de millorar l'experiència d'usuari, la velocitat de càrrega de la nostra pàgina és un factor SEO molt important.

Existeixen moltes eines per a analitzar la velocitat de càrrega d'una pàgina web, però la que més ens ha d'importar és la que Google utilitzarà, és a dir la seva pròpia eina de Pagespeed, encara que existeixen altres eines amb les quals es pugua analitzar i optimitzar la velocitat de càrrega:

Gtmetrix

Aquesta eina és molt senzilla d'utilitzar i podem observar quins són els aspectes que hem de millorar per a incrementar la velocitat de càrrega, però també ens dóna la possibilitat d'obtenir la versió optimitzada d'imatges, cssy javascript.

Pingdom

És possible aconseguir una velocitat de càrrega per sota dels 2. Un avantatge d'aquesta eina és que permet veure una descomposició de tots els elements que es carreguen en la pàgina per a detectar quins són els que més incideixen o afecten la velocitat.

7.- Consells per a optimitzar la velocitat de càrrega

• Utilitza un plugin per a escorcollar i comprimir correctament la teva pàgina web o blog.

• Utilitza Cloudflare per a millorar la gestió de DNS, la seguretat i també la velocitat de càrrega.

• Utilitza com a CDN a Amazon CloudFront. Disposaràs gratis de 50GB i 2.000.000 sol·licituds.

• Redueix les trucades que realitza la teva pàgina; unifica tots els CSS en un únic arxiu i el mateix feix amb tots els .js que pugues.

• Comprimeix les imatges al màxim i afegeix sempre les dimensions d'aquesta.

• Activa la funció de Lazy Load, per a retardar la càrrega de les imatges quan només siguen necessàries.

• Tria un bon hosting, has de pensar que el tipus de hosting i servidor incideix en la velocitat de càrrega.

8.- Optimitza la Versió Mòbil

No cal confiar-se i pensar que perquè la teva theme o plantilla de wordpress és responsive, ja ho tens tot fet, perquè no és així. Es recomana analitzar la versió mòbil amb l'eina mobiready, i es comprovarà com tens molt de marge d'optimització. Fes un senzilla prova, calcula el temps de càrrega de la teva versió mòbil des del teu Telèfon intel·ligent i utilitzant la teva connexió 3G, i després pensa si algú estarà tant temps esperant que es carregue la teva pàgina web.

9.- L'elecció del títol

Sembla increïble però la veritat és que l'elecció del títol és molt important en el SEO per a tenir més impacte social. Paraules com ‘Super Guia’, ‘Guia definitiva’ o ‘Millor guia’, o la inclusió de l'any o números, poden ajudar-nos de dues formes; la primera atraient més clics i viralitat i la segona aconseguint més combinacions de paraules clau gràcies al Long Tail.

10.- Enllaços Eixints o OutBond Links

Hi ha qui pensa que no és bo afegir enllaços externs perquè la nostra pàgina perdrà autoritat, però no és així. En molts dominis les pàgines que més autoritat tenen són les de major nombre d'enllaços.

Per què és convenient afegir enllaços?

• Perquè creiem relacions i llaços amb altres pàgines web o blogs del nostre sector.

• Perquè aporta valor al contingut i el complementa.

• Perquè facilita a Google identificar la temàtica de l'article gràcies a aquestes relacions.

Hauràs de decidir quins d'aquests enllaços eixints seran ‘follow’ i ‘nofollow’. Quan són eines, recursos o empreses convé posar ‘nofollow’, i els post relacionats amb el sector, ‘follow’.

11.- Facilitar la compartició de contingut en Xarxes Socials

Si facilitem que els nostres continguts puguin compartir-se en Xarxes Socials aconseguirem atreure trànsit social i donar a conèixer el nostre contingut a molta més gent.

Existeixen diferents formes de facilitar la compartició en xarxes socials però les més importants són:

• Barra de de compartir en Xarxes Socials. Sens dubte és el mecanisme més efectiu perquè el contingut es distribueixa amb més facilitat en el mitjà social. Es recomana 2 plugins; Sumome i Flare.

• Compartir imatges en Xarxes Socials. Es recomana una funcionalitat anomenada ImageSharer, que trobaràs dins del plugin Sumome. Cal tenir en compte que aconseguir marcadors socials no incideix directament a millorar el posicionament web o SEO, però sí que incideix de manera indirecta ja que aconseguim portar trànsit, millorar branding, i donar-ho a conèixer a més professionals que ho poden esmentar en un dels seus futurs articles.

12.- Sinònims i paraules clau relacionades

Introduir sinònims de la nostra keyword principal i paraules clau relacionades pot ser molt útil per a dotar al contingut d'una major naturalitat.

Cal entendre que Google té recopilats les seves pròpies bases de dades de sinònims per idioma i és capaç de trobar-los i veure la relació amb els altres termes del contingut.

13.- Col·loca la paraula clau en posicions naturals

L'objectiu és molt senzill, inserirem la paraula clau en les etiquetes h1, h2,.., h6, però de manera natural, així uneixes vegades la col·locarem a l'esquerra, altres vegades al centre i altres vegades a la dreta, tant utilitzant la keyword de forma estricta o exacta com utilitzant variacions naturals.

Un aspecte clau en l'estratègia de màrqueting és definir clarament el ‘target’ d'usuari amb el qual es vol construir l'audiència, perquè d'aquesta manera l'estratègia de continguts estiga focalitzada a aquest ‘target’ concret d'usuaris.

El rei del màrqueting no és el contingut, és l'usuari SEO.

Com ho fem?

Necessitem obtenir la màxima informació possible d'aquests usuaris perquè puguem traçar una estratègia el més enfocada que sigui possible.

Atreure trànsit de visites d'usuaris que realment no estan interessats en el que oferim no té cap sentit, l'objectiu és atreure trànsit orientat a la conversió.

14.- Esprem al màxim el Long Tail

Sobre les tècniques i eines SEO per a esprémer al màxim el Long Tail, cal saber que un increment en la visibilitat en el cercador Google, lògicament es transformarà en un increment considerable en el nombre de visites del teu blog o pàgina web, podent duplicar el teu trànsit en web pocs mesos.

Trobar les keywords amb un Long Tail més ampli és senzill, necessitem trobar el major nombre de temes del nostre sector i on tinguem un clar objectiu de posicionar-nos, i on el nombre de combinacions siga de centenars de paraules clau, o en defecte d'això el major número possible.

A través de la cerca manual el que fem és fer un estudi de concordança d'aquells termes que volem posicionar o que es troben en el nostre estudi base de keywords, i amb això determinar quines són les keywords amb major nombre de combinacions o amb una millor cua llarga.

15.- Analitzant altres blogs similars

L'eina SEMrush té una funcionalitat que permet analitzar els blogs amb més visites del nostre sector i veure quins són els que fan un millor ús del Long Tail.

Per a això ens anem a l'eines i introduïm la URL del Blog a buscar i després ens anem a l'apartat orgànic i fem clic en ‘Pages’, amb el que obtindrem els post que més paraules clau té posicionades en Google el blog. Finalment és recomanable fer un clic en ‘Keywords’ per a ordenar-les de major a menor.

A vegades per a trobar un bon nínxol de paraules clau només es necessita posar un poc de sentit comú i realitzar cerques dels temes més importants del sector propi.

Encara que hi ha una fórmula que funciona sempre molt bé i sol contenir un gran nombre de paraules clau com ho demostren els següents exemples:

Opció 1. Què és + Terme + i com utilitzar-ho. Exemple: Què és una newsletter i com utilitzar-la. Pot semblar un títol massa totxo però en moltes ocasions pot contenir deganes de paraules clau.

Opció 2. Com crear + Terme

Exemple: Com crear un canal de Youtube i pujar un vídeo

Aquest exemple pot tenir gairebé 200 variants, per la qual cosa seria un exemple perfecte per a realitzar un article per a aquesta temàtica.

16.- Analitza als competidors

Els negocis que ja estan establerts juguen amb un avantatge evident. Disposen de tota la informació i coneixement necessaris per a prendre decisions, predir els seus pròxims moviments o imaginar-se com pot evolucionar el mercat en el futur i detectar amenaces.

Casualitat?

Monitorar i analitzar a la competència no és res nou. Els negocis ho han fet des de sempre i per motius molt clars:

• Ajuda a prendre millors decisions.

• Detecta noves oportunitats.

• Ajuda a predir els pròxims moviments de la competència.

• Assenyala problemes que es poden solucionar ràpidament i un altre tipus d'oportunitats.

Ací tens una breu guia que t'ajudarà a recopilar informació de valor sobre les estratègies de màrqueting online de la teva competència.

Pas 1. Identifica a la Competència

Pas 2. Investiga les seves Estratègies Orgàniques

Pas 3. Analitza la seva Publicitat de Pagament

Pas 4. Fes un cop d'ull també als mitjans socials

Recomanem la Guia de la Intel·ligència Competitiva Online de Fernando Angulo.

17.- Link Building més creatiu i natural

La majoria d'estratègies de link building clàssiques van caient com si es tractés d'un castell de naips però existeixen altres estratègies totalment naturals amb les quals podem aconseguir enllaços de moltíssima qualitat que ens porte a les primeres posicions del cercador, i que amb això aconseguim incrementar l'autoritat de domini.

Aquestes són les estratègies de link building més efectives:

• Crear un contingut impressionant i que provoque l'efecte Wow. Si crees un blog tan bo que el lector diga “Wow, aquest article me’l guarde en favorits”, hauràs fet un gran pas per a aconseguir enllaços totalment naturals, i molts d'ells seran de dominis de gran autoritat.

• Presentar-te a premis al millor Blog

• Existeixen molts premis parablogs, com els Premis Educa.net, els Premis de 20 minutos, Premis Bitàcoles , i molts més envers els quals aconseguir enllaços de qualitat sense haver de pagar res i d'una manera completament natural.

• Utilitzant l'Estratègia.

Existeixen moltes estratègies amb les quals podrem aconseguir enllaços de gran qualitat i sense que hàgem de demanar-los. Per a això pots utilitzar alguns d'aquests exemples o tipus d'articles:

• Post col·laboratiu. Si reunim en un post un gran nombre de professionals parlant sobre una temàtica, segur que aconseguim un gran nombre d'enllaços i una gran viralitat social.

• Estratègia d'esment. Té i deu ser un aspecte que utilitzem només sí hem realitzat un contingut espectacular, si no, no té sentit. L'objectiu és esmentar una sèrie de persones que ens ajuden a amplificar i arribar a milions de persones en poques hores.

• Analitzant els continguts que més enllaços obté. Ahrefs té una funcionalitat fantàstica que ens permet saber quins són els continguts de qualsevol blog que més enllaços dofollow ha obtingut, per a d'aquesta forma nosaltres poder identificar quins són els continguts que afegirem al nostre calendari editorial per a aconseguir incrementar l'autoritat de domini.

Estratègia de recuperació d'enllaços

És molt important monitorar amb Google Alerts totes els noms de la marca perquè no sempre quan t'esmenten o comparteixen part del teu contingut posaran un enllaç al teu Blog, i és important saber que pots identificar tots aquests casos perquè pugues posar-te en contacte amb l'autor del contingut.

Si fas infografies has de tenir en compte que tot el que la comparteixa esmente l'article original amb un enllaç a aquest, us sorprendreu de la quantitat d'enllaços que podeu recuperar mitjançant aquest mecanisme.

Enllaços Interns

Els enllaços interns és una estratègia molt potent per a millorar el nostre posicionament web, però hem de saber com dur-la a terme a través d'una bona estratègia de continguts.

En lloc d'escriure articles solts de diferents temàtiques, podem plantejar-nos diversos articles que aprofundeixen en un mateix tema i que lógicamenteinterese enllaçar.

Una estratègia molt efectiva és ordenar els continguts de la nostra pàgina web o Blog que més autoritat de pàgina tenen (Page Authority o PA), i anyades enllacis a post que vols posicionar i transmetre part del link juice. Això sí, cal tenir en compte que no basta només amb afegir l'enllaç i donar-li el botó de guardar, és important que afegim contingut fresc perquè google identifique més ràpidament els canvis realitzats.

Per a trobar les pàgines amb més autoritat d'un domini podem utilitzar l'eina Open Site Explorer de MOZ.

Els enllaços interns són una estratègia molt potent per a millorar el posicionament web, però hem de saber com dur-la a terme a través d'una bona estratègia de continguts.

En lloc d'escriure articles solts de diferents temàtiques podem escriure diversos articles que aprofundeixin en un mateix tema i que lògicament t'interessi enllaçar.

Una estratègia molt efectiva és ordenar els continguts de la nostra pàgina web o Blog que més autoritat de pàgina tenen (Page Authority o PA), i afegir enllaços a post que volem posicionar i transmetre part del link juice. Això sí, cal tenir en compte que no n'hi ha prou amb afegir l'enllaç i donar-li el botó de guardar, és important que afegim contingut fresc perquè Google identifique més ràpidament els canvis realitzats.

Per a trobar les pàgines amb més autoritat del nostre domini podem utilitzar l'eina Open Site Explorer de MOZ.

18.- Actualitzar Continguts

Aprofita l'impuls que et dóna l'algorisme Freshness de Google i actualitza vells continguts i torna a posicionar-los en les primeres posicions en Google.

Es pot utilitzar aquesta tècnica per exemple:

  • Per a donar-li una 2ª oportunitat a un post que no va acabar de posicionar.
  • Per a tornar a posicionar un post que està caient al final de la primera pàgina.
  • Agrair sempre que t'esmenten.

Destaquem dues eines per a detectar quan ens esmenten en altres blogs:

  • Google Alerts. És una de les eines bàsiques de monitoratge de marca. Això sí, afegeix totes les formes amb les quals et solen esmentar, que normalment solen ser de 5 a 10 combinacions diferents.
  • Open Site Explorer.

És recomanable dedicar uns minuts cada dia per a veure quines altres pàgines han afegit un enllaç a la teva pàgina web.

Per a això analitzes la teva pàgina web amb l'eina Open Site Explorer i fes clic en el menú esquerre en Just-Discovered, podràs veure les persones que han enllaçat tu pàgina web recentment.

També podràs exportar a format excell tots els esments rebuts perquè portis un control dels agraïments que has donat a cadascuna d'aquests esments.

19.- Recuperació d'enllaços

Ací utilitzarem una estratègia doble que consisteix en la recuperació d'enllaços d'unes altres pàgines web que han utilitzat part d'un dels nostres continguts del Blog.

Els continguts que més solen compartir-se són:

• Contingut de text.

• Imatges.

• Infografies.

• Vídeos.

És important que puguem rastrejar tots i cadascun d'aquests elements per a veure si realment han afegit un enllaç a la font original. Sorprendrà la quantitat d'enllaços que es poden arribar a recuperar.

CopyScape

Una eina molt útil i amb la qual trobarem tot el rastre que deixa qualsevol dels nostres continguts. Malgrat ser una de les eines més antigues per a trobar el contingut duplicat també és una de les millors (http://www.copyscape.com/)

Cercador Google

Agafa el primer paràgraf i pega'l en el cercador Google i veuràs com de senzill que és trobar altres llocs web que han compartit part o la totalitat d'un dels teus articles.

Això lògicament ho podem utilitzar amb articles que porten un cert temps, així que si ho utilitzes amb un contingut recent, és probable que no trobes res (https://www.google.es/)

Image Raider

Per a les imatges i infografies es pot utilitzar una eina que és senzillament espectacular, el seu nom és Image Raider i amb ella podrem detectar en quines altres pàgines web s'han publicat. Cal tenir una mica de paciència perquè el procés de cerca pot trigar de 10 segons a un minut (http://www.imageraider.com/)

20.- Protegir el Contingut

Donarem una sèrie de recomanacions per a protegir el contingut d'un Blog:

• Protegeix les imatges del teu Blog. Per a evitar amb altres blogs puguin compartir les teves imatges des del teu propi servidor has de protegir-te del Hotlinking, per a això el millor és que parles amb la teva empresa de hosting i t'ho activen des de la configuració del propi servidor.

• Mostra la teva feed en manera resum. Per defecte Wordpress mostra en el feed els articles de manera completa, i estem a costa de que eines automàtiques s'afusellen automàticament tot el contingut dels nostres articles i el publiquen en altres pàgines. La solució és senzilla ens anem a Ajustos > Lectura, i posem l'opció ‘Mostrar per a cada entrada en el feed’ en manera resum.

• Afegeix un enllaç d'autoria en el feed. L'objectiu d'aquest consell és afegir un enllaç dins del Feed a totes les nostres publicacions. Aquest enllaç a la teva pàgina serà ‘nofollow’, amb el que estarem indicant al cercador que som els autors d'aquest contingut.

Com ho fem?

Ens anem a l'apartat d'RSS del plugin deWordPress SEU by Yoast i afegim un script similar a aquest: <p>Aquest article és un contingut original del Blog del <a rel=”nofollow” href=”http://www.nuestrositioweb/”>nostre Lloc web</a></p>.

Etiquetes
 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies