Universitat de València
 

La Comissió d'Ètica en la Investigació Experimental de la Universitat de València és un òrgan de caràcter consultiu i assessor al qual correspon l'avaluació dels problemes ètics que es plantegen en el desenvolupament dels projectes d'investigació que s’hi duguen a terme.

07/01/09

Inauguració pàgina Web de la Comissió

La Comissió d'Ètica en la Investigació Experimental de la Universitat de València posa en marxa la seva pàgina Web com a mecanisme práctic i dinàmic d'accés a continguts i contacte, per al personal investigador.

17/12/08

Creació del Comité d'Ètica de Bioseguretat

La Comissió, en reunió el 17 de Desembre de 2008, acorda la creació del comité d'Ètica de Bioseguretat.

[+] Totes les notícies