UVjobGeneral FoundationUniversitat de València Logo del portal

 • I edició dels premis UVocupació
 1. Objecte
 2. Qui pot participar?
 3. Categories
 4. Documentació
 5. Forma i termini de presentació de candidatures
 6. Premis i entitats guanyadores
 7. Composició del jurat
 8. Decisió del jurat
 9. Protecció de dades personals
 10. Acceptació de les bases

Objecte

La Universitat de València, a través del servei UVocupació  que gestiona la Fundació General de la Universitat de València, convoca la I edició dels premis UVocupació  en reconeixement a les persones i/o organitzacions que hagen impulsat l'ocupació juvenil.

UVocupació  és un servei de la Universitat de València que té com a objectiu ajudar a la inserció laboral de tots els estudiants i titulats de la UV i millorar les seues possibilitats professionals.

Qui pot participar?

Poden concórrer a aquests premis persones físiques majors de 18 anys, així com persones jurídiques, públiques o privades, que acrediten, mitjançant la seua pràctica professional, el seu compromís amb la creació d'ocupació de qualitat. S’hi poden presentar candidatures liderades pels departaments de recursos humans, responsabilitat empresarial i direcció general.

L'organització pot cursar invitacions per participar en aquests premis.

Així mateix, les persones interessades poden presentar candidatures a una o diverses categories de premis.

Categories

S'estableixen 4 categories de premis:

 1. Primer premi UVocupació  a l'acció en matèria d'ocupació d'inclusió laboral.
 2. Primer premi UVocupació  a l'acció en matèria d'ocupació  de responsabilitat empresarial.
 3. Primer premi UVocupació  a la dona directiva o empresària.
 4. Primer premi UVocupació  a l'impuls de l'ocupació jove.

1. Ocupació d'inclusió social

Primer premi UVocupació a l'acció en matèria d'ocupació  d'inclusió laboral a l'empresa, entitat o administració que més s'haja significat a afavorir l'accés a la formació i l’ocupació digna i de qualitat de les persones amb discapacitat.

El jurat valorarà, entre altres característiques de les candidatures:

 • La col·laboració altruista o la cessió de recursos a favor de la inserció laboral de graduats i graduades amb discapacitat.
 • La repercussió social de las accions realitzades en matèria de discapacitat.
 • El compromís amb la formació de les persones amb discapacitat en l'organització.
 • La realització d'accions que reforcen les capacitats de persones amb discapacitat.
 • La innovació en l'impuls del treball inclusiu

2. Ocupació de responsabilitat empresarial

Primer premi UVocupació  a l'acció en matèria d'ocupació de responsabilitat empresarial al projecte o experiència en l'àmbit de la responsabilitat empresarial amb repercussió directa en l'ocupació de qualitat.

El jurat valorarà, entre altres característiques de les candidatures:

 • El compromís amb l'ocupació estable.
 • Les polítiques d'igualtat.
 • Les iniciatives empresarials noves en la gestió i la retenció del talent.
 • La innovació en conciliació, flexibilitat i gestió del temps.

3. Dona directiva o empresària

Primer premi UVocupació  a la dona directiva o empresària, en reconeixement a la seua trajectòria professional i perquè el seu lideratge haja permès obrir camí a la resta de dones.

El jurat valorarà, entre altres característiques de les candidatures:

 • L'esforç, la creativitat i l'èxit en la direcció o creació i gestió empresarial.
 • El lideratge, la gestió, la innovació i el desenvolupament de bones pràctiques.
 • Les iniciatives i accions desenvolupades per donar visibilitat a líders femenines del món corporatiu.

4. Ocupació jove

Primer premi UVocupació  a l'impuls de l'ocupació jove a organitzacions que hagen executat projectes i iniciatives d'impacte i aporten valor a la generació d'ocupació jove i de qualitat.

El jurat valorarà, entre altres característiques de les candidatures:

 • Les iniciatives innovadores per a la creació d'ocupació juvenil.
 • El foment de l'emprenedoria, l’autoocupació i la innovació social.
 • Les iniciatives que ajuden els joves a identificar el seu talent posant en valor les seues competències.
 • Els programes d'inserció laboral sostenible de joves.

Documentació

Les candidatures han de contenir la sol·licitud degudament emplenada segons el formulari habilitat a aquest efecte que es descriu en el punt "Forma i termini de presentació de candidatures" d’aquestes bases.

Forma i termini de presentació de candidatures

Les persones candidates al premi poden presentar les candidatures per elles mateixes o mitjançant qualsevol altra persona o entitat que acredite el seu consentiment.

Les candidatures s’han de presentar a través dels formularis proporcionats per UVocupació   per a cada una de les categories convocades, disponibles en la pàgina web d'UVocupació:

 • Candidatures d'entitats/organitzacions/persones físiques: Les empreses s’han de registrar com a empreses usuàries d'UVocupació , i acceptar les condicions de participació als premis, a través de l’enllaç següent: enllaç d'UVocupació. Les entitats que ja estan registrades en UVocupació han d'accedir a la seua àrea personal i en l'apartat “Premis” han d'omplir el formulari habilitat i acceptar les presents bases.
 • Candidatures de dones persones físiques: han d'omplir el formulari web disponible en l’enllaç següent.

El termini d'admissió de les candidatures acaba el 31 de maig de 2019. Després d'aquesta data s’enviarà als membres del jurat el conjunt de candidatures presentades amb la documentació aportada perquè les valore.

Premis i entitats guanyadores

Els premis seran lliurats, en un acte únic, en la jornada de presentació d'UVocupació  que tindrà lloc el 19 de juny de 2019.

Les persones i organitzacions guanyadores del premi rebran una estatueta dissenyada a aquest efecte.

Les persones i organitzacions guanyadores del premi accepten que les seues dades, nom, cognoms, imatge, logotips i/o nom de l'entitat es difonguen amb l'esment: “Premi a (entitat/persona) d'UVocupació 2019”, en la pàgina web i xarxes socials de la Universitat de València i de la Fundació General de la Universitat de València, així com els aspectes més destacats pels quals se'ls ha concedit el premi.

Las persones o entitats guardonades poden fer ús d'aquesta condició en capçaleres, anuncis i memòries, amb especificació de l'any en què els ha sigut concedida la distinció, i també publicar o difondre la concessió en qualsevol mitjà de comunicació, d'acord amb la imatge gràfica del premi que ha desenvolupat per UVocupació , fent indicació expressa del logotip i la denominació del servei UVocupació de la Universitat de València.

Composició del jurat

Es constituirà un Jurat per a l'estudi i valoració de la documentació presentada, format pels següents membres:

Presidenta

 • Sra. Rectora de la Universitat de València

Vocals

 • Direcció General de Labora – Servei Valencià d’Ocupació i Formació
 • Regidoria-Delegada de Relacions Institucionals de l’Ajuntament de València
 • Presidència de Cámara de Comercio
 • Presidència del Consell Valencià de la Asociación Española de Directivos
 • Presidència de la Fundació Universitat Empresa (ADEIT) de la Universitat de València
 • Presidència de la Càtedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València
 • Presidència de la Càtedra d’Empresa Familiar de la Universitat de València
 • Presidència del Club de Mentors FdE de la Universitat de València
 • Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius
 • Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat
 • Gerència de la Fundació General de la Universitat de València
 • Direcció del programa UVocupació

La Secretaria del Jurat l'exercirà la Direcció d’UVocupació

Decisió del jurat

La decisió del Jurat és definitiva i ferma.

Protecció de dades personals

 

Política de privacitat bàsica
Responsable Universitat de València-Estudi General
Encarregat Fundació General de la Universitat de València
Finalitat Gestionar els premis UVocupació
Legitimació Acceptació de les condicions de participació.

 

 

Destinataris

Es preveuen les comunicacions de dades següents:

 • Als membres del jurat.
 • Publicació del nom i cognoms de la persona guanyadora en la pàgina web i xarxes socials d'UV i FGUV.
 • Les que s’estableixen per obligació legal.

 

 

Drets

Les persones que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se a aquest, així com el dret a la portabilitat de les dades.

Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l'enviament d'un correu electrònic dirigit a protdadesfguv@uv.es, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d'un document d'identitat i, si escau, de documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit a FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: Carrer d’Amadeu de Savoia, 4. 46010 València. Assumpte: UVocupació.

Més información http://www.fundaciouv.es/index.asp?pagina=11527

Acceptació de les bases

La presentació de les candidatures a aquests premis comporta el coneixement i l'acceptació total d’aquestes bases.

No s’admetran les sol·licituds que no tinguen els requisits que estableixen les bases ni tampoc las que siguen presentades fora de termini.