University of Valencia logo Logo Faculty of Chemistry Logo del portal

Comunicació d'incidències respecte al funcionament de les aules.

* Omplir tots els camps obligatoris.

Dades personals

* Cognoms i Nom:

* Aula/Sala:

Tipus de incidència

Descripció de la incidència


Per a incidències inajornables contacteu directament amb la Consergeria de la Facultat