University of Valencia logo Logo Faculty of Chemistry Logo del portal

 

Concursos per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal

 

CONVOCATÒRIES 2021-2022

  • Dep. Química Física 

Plaça:   ► 2451 Professor/a Ajudant doctor/a; Àrea: Química Física

 

 

CONVOCATÒRIES 2020-2021 

  • Dep. Química Analítica 
Plaça/ces:   ► 8010 Professor/a Associat/da; Àrea: Química Analítica
  • Dep. Química Analítica 
Plaça/ces:   ► 9268 Professor/a Associat/da; Àrea: Química Analítica
  • Dep. Química Analítica 
Plaça/ces:   ► 9803 Professor/a Associat/da; Àrea: Química Analítica

 

  • Dep. Química Orgànica 
Plaça:   ► 2456 Professor/a Ajudant doctor/aDedicació: T.C.; Àrea: Química Orgànica

 

  • Dep. Química Analítica 
Plaça/ces:   ► 5797 Professor/a Ajudant doctor/a; Dedicació: T.C.;  Àrea: Química Analítica

 

  • Dep. Química Física 
Plaça/ces:  ► 1760 Professor/a Ajudant doctor/a; Dedicació: T.C.; Àrea: Química Física  

 

  • Dep. Química Inorgànica 
Plaça:   ► 5801 Professor/a Ajudant doctor/aDedicació: T.C.; Àrea: Química Inorgànica