University of Valencia logo Logo Delegation for University Integration Logo del portal

Convocatòria oberta a l'alumnat de 4t d'ESO i de 1r i 2n de Batxillerat de tota la Comunitat Valenciana.

El vídeo desenvoluparà idees filosòfiques, i tindrà per tant de caràcter conceptual i reflexiu, encara que els gèneres narratius poden ser diversos: documental, fals documental, ficció, animació, etc.

El tema serà el mateix que el tema general de l'Olimpíada Filosòfica d'Espanya: “El poder del mite”.

Participants:

Cada centre podrà presentar un màxim de tres vídeos que, després d'efectuar una preselecció, estiguen classificats en primer, segon i tercer lloc pel mateix centre a l'hora de la seua presentació.

El vídeo es pot realitzar individualment o en grup d'un màxim de tres persones. Encara que la participació en l'enregistrament i elaboració del vídeo siga grupal, l'assistència a la final només es garantirà a un dels integrants del grup.

No es podrà presentar més d'un vídeo per participant, siga individual o en grup.

Contingut i format:

 • Per a evitar caure en la narrativitat, l'explicació o la descripció, la duració mínima serà d'un minut i la màxima de quatre.
 • Preferència per l'ús d'imatges de creació pròpia, encara que no està exclòs l'ús d'imatges o seqüències que no siguen originals, sempre que s'emmarquen en una elaboració pròpia, tant en un sentit conceptual com visual.
 • Es poden usar totes les tècniques de muntatge i processament d'imatge que els autors consideren necessàries i justificades per al desenvolupament de la idea que volen transmetre en el curt.
 • El vídeo portarà títol però, per a facilitar una avaluació objectiva per part del jurat, mancarà de dades personals i no es farà públic fins a finalitzar l'Olimpíada de Filosofia de la Comunitat Valenciana.
 • Amb posterioritat a la decisió del jurat, el vídeo podrà fer-se públic i en el mateix es podran incloure el nom i cognoms dels autors, del professor/a responsable i del centre educatiu.
 • Els vídeos han de ser originals. El participant manifesta i garanteix que és l'únic titular de tots els drets d'autor sobre el vídeo que presenta al concurs i es responsabilitza totalment que no existisquen drets de terceres persones en les obres presentades, així com de tota reclamació de tercers per drets d'imatge i so.
 • No s'acceptaran vídeos que hagen sigut premiats amb anterioritat.
 • Els vídeos en els quals apareguen persones recognoscibles hauran d'anar acompanyats d'una carta signada per aquestes persones, o en el seu cas el seu pare/mare o tutor legal, autoritzant l'ús de la seua imatge.
 • Els vídeos es presentaran sota llicència Creative-Commons.

Forma de lliurament dels vídeos:

 1. Els vídeos seran enviats en el termini determinat per a això (fins al 31 de gener de 2020) i seguint les instruccions que es marquen per la comissió.
 2. El sistema de selecció ha de garantir el total anonimat respecte de l'autoria dels vídeos. Per a això:
  • Es pujarà el vídeo a una plataforma digital, preferentment youtube, nomenat amb el títol del vídeo. Cuide's que el nom del canal o altres circumstàncies, no continguen dades que puguen revelar la identitat de l'autor o autora.
  • Es procedirà a enviar l'enllaç del vídeo amb un pseudònim a la comissió seguint les instruccions que aquesta paute (a través de formulari establit per a això).

Col·laboradors:

 • Universitat de València (UV), Universitat d'Alacant (UA), Universitat Jaume I (UJI)
 • Delegació per a la Incorporació a la Universitat (UV)
 • Societat de Filosofia de la Província d'Alacant (SFPA)
 • Societat de Filosofia del País Valencià (SFPV)

[Els participants cedeixen els drets d'imatge i els drets de publicació dels seus treballadors a les entitats organitzadores]

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy