Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

Pràctiques del Doble Grau en Dret i Ciències Polítiques i de l'Administració Pública

Requisits

Per a ser admés/a en les Pràctiques Externes del Doble Grau en Dret i Ciències Polítiques cal haver superat els 60 crèdits de formació bàsica i un total de 236 crèdits del conjunt de la doble titulació.

Nombre de crèdits: 18 - Duració de les pràctiques: 380 hores presencials

Calendari Previst 2021/2022

Tasques Dates Lloc

Sessions informatives

 

 

Grau en CC Polítiques

14 de maig

Videoconferència

Doble Grau Dret Polítiques

14 de maig

Videoconferència

Presentació de sol·licituds

 

 

Totes les titulacions

Del 17 de maig al 16 de juliol

Secretaria Virtual

Presentació d’autopracticums

 

 

Totes les titulacions

Del 17 de maig al 6 de setembre

practiques.dret@uv.es

Presentació de reconeixements

 

 

Totes les titulacions

Del 17 de maig al 16 de juliol

practiques.dret@uv.es

Publicació estudiants admesos

 

 

Totes les titulacions

6 de setembre

Web de la Facultat de Dret i web de ADEIT

Periodo de reclamacions

 

 

Totes les titulacions

Del 7 al 09 de setembre

practiques.dret@uv.es

Publicació definitiva admesos

 

 

Totes les titulacions

10 de setembre

Web de la Facultat de Dret i web de ADEIT

Publicació ofertes aprovades per la Comissió

 

 

Totes les titulacions

Del 6 al 10 de setembre

Web de la Facultat de Dret i web de ADEIT

Elecció de la pràctica per l’estudiantat

 

 

Totes les titulacions

Del 14 al 24 de setembre

Videoconferència

Inici/Finalització de les pràctiques

 

 

Totes les titulacions

1er Semestre:

del 13 d´octubre al 28 de gener

2º Semestre:

del 1 de febrer al 12 de maig

Empresa/entitat