Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

Pràctiques del Grau en Dret

Requisits

Per a ser admés/a en el Pràcticum de Dret cal haver superat els 60 crèdits de formació bàsica i un total de 162 crèdits del Grau en Dret.

Nombre de crèdits: 10,5 - Duració de les pràctiques: 281 hores

Calendari Previst 2021/2022

Tasques Dates Lloc

Sessions informatives

 

 

Doble Grau ADE+DRET

(aquest curs Facultat d’Economia) 

7 de juliol

Videoconferència

Grau en Dret

10 i 12 de maig

Videoconferència

Presentació de sol·licituds

 

 

Totes les titulacions

Del 17 de maig al 16 de juliol

Secretaria Virtual

Presentació d’autopracticums

 

 

Totes les titulacions

Del 17 de maig al 6 de setembre

practiques.dret@uv.es

Presentació de reconeixements

 

 

Totes les titulacions

Del 17 de maig al 16 de juliol

practiques.dret@uv.es

Publicació estudiants admesos

 

 

Totes les titulacions

6 de setembre

Web de la Facultat de Dret i web de ADEIT

Periodo de reclamacions

 

 

Totes les titulacions

Del 7 al 09 de setembre

practiques.dret@uv.es

Publicació definitiva admesos

 

 

Totes les titulacions

10 de setembre

Web de la Facultat de Dret i web de ADEIT

Publicació ofertes aprovades per la Comissió

 

 

Totes les titulacions

Del 6 al 10 de setembre

Web de la Facultat de Dret i web de ADEIT

Elecció de la pràctica per l’estudiantat

 

 

Totes les titulacions

Del 14 al 24 de setembre

Videoconferència

Inici/Finalització de les pràctiques

 

 

Totes les titulacions

1er Semestre:

del 13 d´octubre al 28 de gener

2º Semestre:

del 1 de febrer al 12 de maig

Empresa/entitat