Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

Per a l'obtenció de certificats, disposes de 2 vies:

1. Obtenció de certificats en la Seu electrònica:


A través de la Seu electrònicaUV es podrà accedir a la informació, serveis i tràmits electrònics de l'Administració de la Universitat de València.

Els estudiants podran obtenir, en tres idiomes (valencià, castellà o anglés) els següents certificats:


• Certificat acadèmic oficial. Amb taxa
• Certificat d'admissió a Grau. Sense taxa.
• Certificat d'admissió a Màster. Sense taxa.
• Certificat d'assegurança escolar. Sense taxa.
• Certificat de matrícula (a efectes personals, família nombrosa, obtenció NIE, renovació NIE, concessió ajudes externes, als efectes oportuns). Sense taxa.
• Certificat de taxa de matrícula. Sense taxa.

 

Tutorial per a sol·licitar un certificat acadèmic oficial en la Seu electrònicaUV


2. Obtenció de certificats personant-te en la secretaria de la Facultat:

L'emissió de certificats pot realitzar-se en castellà, valencià i anglés

2.1. Acudir l'interessat/a o persona autoritzada a la Secretaria en horari d'atenció al públic.

2.2. Tipus:

  • Certificats amb alguna peculiaritat, per exemple quan es desitge postil·lar el document. Amb taxa.
  • Si és per a ús intern de la Universitat de València, aquest està exempt de pagament.


Descarrega Sol·licitud de certificat.


2.3. Abonar la taxa per certificació, si escau, que se li lliurarà i retornar el rebut pagat a la Secretaria juntament amb l'imprés de sol·licitud.


2.4. Una vegada realitzat allò que descriu al punt núm.. 3; en el termini de 7 dies podrà retirar de la Secretaria la certificació corresponent per al que haurà d'aportar els documents indicats a continuació.

Lliurament de certificats presencialment


Quan l'interessat/da no puga acudir personalment, podrà autoritzar una altra persona, qui haurà de presentar:
• Full de representació, conforme al següent model.
• Fotocòpia del DNI de la persona representada.
• Identificació de la persona que fa la gestió.

 

Contacte: certidret@uv.es