Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

Doble Titulació Hispano – francesa en Dret:

La Titulació Internacional Hispano-francesa en Dret és un programa de simultaneïtat d'estudis internacional en el qual participen la Facultat de Dret de la Universitat de València i la Faculté de Droit et Science Politique de l'Université Toulouse 1 Capitole.

Aquest programa permet obtenir dos títols (un espanyol i un altre francés) en quatre anys:

  • Grau en Dret emès per la Universitat de València (4 anys)
  • Licence i Master 1 de Droit emès per l'Université de Toulouse 1 Capitole ( 4 anys)

Més informació

Una doble titulació és un programa d'estudis específics establert entre dues universitats de països diferents que permeten a l'estudiant obtenir dos títols oficials en completar el programa.

Per la Universitat de València:

Grau en Dret

Per la Université de Toulouse 1 Capitole (França):

Licence et Master 1 de Droit

La doble Titulació hispano - francesa en Dret és un programa de simultaneïtat d'estudis amb la Université de Toulouse 1 Capitole (França). 

Qui sigui admès en aquest programa haurà de realitzar els dos primers cursos en la Facultat de Dret, i els dos últims cursos en la Faculté de Droit et Science Politique de la Université de Toulouse obtenint al final el Grau en Dret per la Universitat de València i la Licence et Master 1 de Droit per la Université de Toulouse 1 Capitole.

La Titulació hispano - francesa del Grau en Dret té un procés de selecció independent, poden sol·licitar-ho els estudiants admesos en el Grau en Dret. Una vegada resolt, es facilita als admesos determinades instruccions de matrícula. 

Podran accedir a la Titulació Internacional hispà-francesa en Dret els qui, després de reunir els requisits acadèmics, hagen estat admesos per preinscripció al Grau de Dret, per cursar els estudis en 2021/2022.

Els admesos en aquest programa han de superar el primer i segon curs (120 crèdits) en la Universitat de València. El tercer i quart curs (120 crèdits) es cursaran en la Université de Toulouse 1 Capitole.

Quadre de convalidacions U.Toulouse - U.València

Per ser admès és imprescindible acreditar un nivell de francès equivalent al B2. 

En cas que no s'ocupen les places oferides, es podrà optar sense aquest requisit a condició de presentar certificació acreditativa del B2 abans de la formalització de la matrícula del següent curs. 

En compliment de l'ordre 93/2006 de la Conselleria d'Educació per la qual es modifica l'annex que estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres, els estudiants que hagen superat el batxiller bilingüe (en idioma francès) tindran reconegut el nivell B2. 

S'ofereixen un total de 15 places.

Instruccions matrícula 1º Grup Toulouse 2021/2022

Formulari preinscripció 1º Grup Toulouse 2021/2022

NOTA: El formulari de preinscripció només se podrà presentar els dies 16 a 19 de juliol de 2021 (fins les 14 h.) per correu electrònic a matricula.dret@uv.es (des del mail utilitzat a la preinscripció)

Annex Treball Fi de Grau Toulouse

S'adverteix a l'estudiantat d'aquest programa que per realitzar les mobilitats en els cursos 3r i 4t a Toulouse hauran de realitzar els següents tràmits:

1. Sol·licitar el "Programa Erasmus" quan cursin 2n per sufragar l'estada del tercer curs a Tolosa (el termini s'obre al novembre de el curs anterior)

2. Tramitar a 3r amb el Servei de Relacions Internacionals de la UV l'ajuda econòmica fixa que es preveu per als estudiants de 4t de titulacions internacionals. És responsabilitat de l'estudiantat realitzar correctament aquests tràmits.

Dades de contacte:

Responsable Acadèmica 

Profª Dra. Vanessa Martí ( vanessa.marti@uv.es )


Responsable Administratiu

Juan Puchol Codina ( juanpuco@uv.es )