Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

Horaris Agrupacions del Grau en Dret - Curs 2022-2023

Avís: Els horaris són susceptibles de modificació al llarg del curs. És recomanable comprovar-los a l'inici de cada quadrimestre.

Primer Curs

Grup Torn Idioma
1º - A MATÍ CASTELLÀ
1º - B MATÍ CASTELLÀ
1º - C MATÍ CASTELLÀ
1º - E MATÍ CAST-VAL- (bilingüe)
1º - U MATÍ VALENCIÀ
1º - V MATÍ VALENCIÀ
1º - W MATÍ VALENCIÀ
1º - AR MATÍ ANGLÉS
1º - K VESPRADA CASTELLÀ
1º - L VESPRADA CASTELLÀ
1º - X VESPRADA VALENCIÀ
1º - Y VESPRADA VALENCIÀ
1º - Z VESPRADA VALENCIÀ

 

Segon Curs

Grup Torn Idioma
2º - A MATÍ CASTELLÀ
2º - B MATÍ CASTELLÀ
2º - C MATÍ CASTELLÀ
2º - E MATÍ CAST-VAL (Bilingüe)
2º - V MATÍ VALENCIÀ
2º - W MATÍ VALENCIÀ
2º - AR MATÍ ANGLÉS
2º - K VESPRADA CASTELLÀ
2º - L VESPRADA CASTELLÀ
2º - M VESPRADA CASTELLÀ
2º - N+M VESPRADA CASTELLÀ
2º - X VESPRADA VALENCIÀ
2º - X+Y VESPRADA VALENCIÀ

 

Tercer Curs

Grup Torn Idioma
3º - A MATÍ CASTELLÀ
3º - B MATÍ CASTELLÀ
3º - C MATÍ CASTELLÀ
3º - E MATÍ CAST-VAL (Bilingüe)
3º - V MATÍ VALENCIÀ
3º - W MATÍ VALENCIÀ
3º - AR MATÍ ANGLÉS
3º - K VESPRADA CASTELLÀ
3º - L VESPRADA CASTELLÀ
3º - M VESPRADA CASTELLÀ
3º - X VESPRADA VALENCIÀ

 

Quart Curs

Grup Torn Idioma
4º - A MATÍ CASTELLÀ
4º - B MATÍ CASTELLÀ
4º - C MATÍ CASTELLÀ
4º - V MATÍ VALENCIÀ
4º - W MATÍ VALENCIÀ
4º - AR MATÍ ANGLÉS-CASTELLÀ
4º - K VESPRADA CASTELLÀ
4º - L VESPRADA CASTELLÀ
4º - M VESPRADA CASTELLÀ
4º - X VESPRADA VALENCIÀ
4º - Y+X VESPRADA VALENCIÀ

 

Itineraris d'optatives

Grup Torn Idioma
Dret dels Negocis MATÍ CASTELLÀ
Dret Empresarial VESPRADA CASTELLÀ
Dret Privat MATÍ - VESPRADA                                   CASTELLÀ                            
Dret Públic VESPRADA   CASTELLÀ
Jurídic Internacional MATÍ CASTELLÀ
Jurídic Internacional (grup docència anglés) MATÍ   ANGLÉS    
Litigació (grup A) MATÍ CASTELLÀ
Litigació (grup X) VESPRADA VALENCIÀ
Dret Polític VESPRADA CASTELLÀ
Fonaments de l'Ordenament Jurídic VESPRADA                CASTELLÀ               

 

Horaris de Grups addicionals (no integrats en agrupacions)

Assignatura Curs - Grup Torn Idioma
35202 Economia Politica PRIMER - AN MATÍ                          ANGLÈS      
35203 Dret Romà PRIMER - AN          VESPRADA ANGLÈS
35206 Institucions Jurídiques de la Unió Europea                                                                                 PRIMER - AN  MATÍ ANGLÉS
35219 Dret Mercantil I SEGON - Z                                VESPRADA VALENCIÀ
35208 Dret Civil III TERCER - N VESPRADA                CASTELLÀ     
35223 Dret Financer i Tributari I TERCER - N VESPRADA CASTELLÀ
35223 Dret Financer i Tributari I TERCER - Y VESPRADA VALENCIÀ
35258 Drets Humans QUART - X VESPRADA VALENCIÀ
35258 Drets Humans QUART - AN     MATÍ ANGLÉS
35259 Dret Romà i Unificació del Dret Europeu QUART - AN MATÍ ANGLÉS
35260 Dret Públic Romà QUART - AN VESPRADA ANGLÉS