Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

És el document que acredita de forma oficial actes, situacions i fets que serveixen per a produir determinats efectes en un procediment administratiu o en una relació jurídica privada.

Els certificats que l'estudiantat pot sol·licitar per SEU ELECTRÒNICA són els següents:

Procediment de sol·licitud:

1.- Presentar sol·licitud per part de l'interessat/a o persona autoritzada en la Secretaria de la Facultat, en horari d'atenció al públic.

2.- Abonar la taxa per certificat en l'entitat bancària, si correspon, i tornar el rebut que se li entregarà a la Secretaria, junt amb l'imprés de sol·licitud.

3.- En el termini de 10 dies podrà retirar el certificat corresponent en la Secretaria, presentant:

  • El rebut que se li entrega en el moment de la sol.licitud
  • Document identificador (DNI, passaport, carnet d'estudiant)