University of Valencia logo Logo Faculty of Economics Logo del portal

Les eleccions a rectora o rector se celebraran el proper 1 de març de 2022