University of Valencia logo Logo del portal

  • Facultat d'Economia

21 de Novembre de 2019. Eleccions parcials a Junta de Facultat Personal Investigador en Formació (PIF). Vacants: 1

Tota la informació que es genere al voltant d'aquests processos es publicarà en aquesta pàgina web.

Claustre

  • Calendari
  • Publicació provisional dels censos
  • Publicació provisional de candidatures.
  • Publicació definitiva de candidatures.
  • Ubicació meses electorals
  • Composició meses electorals
  • Proclamació provisional de resultats
  • Proclamació de resultats definitius

Junta de Facultat. Vacants: 1

Els col.lectius i nombre de representants a efectes de votació són:
Estudiants i estudiantes: 30% de la Junta de Centre (18 membres).
Professorat amb vinculació permanent: 51% de la Junta de Centre (31 membres).
Professorat sense vinculació permanent: 6% de la Junta de Centre (3 membres).
Personal Investigador en Formació (PIF): 3% de la Junta de Centre (2 membres). Si en el moment de la renovació no hi ha membres d'aquest col.lectiu censats al centre, el seu percentatge s'incrementarà al del professorat sense vinculació permanent.
PAS: 10% de la Junta de Centre (6 membres).

Documentació per als processos electorals

 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy