Logo de la Universitat de València Logo Universitat de València Logo del portal

El Claustre és l’òrgan màxim de representació de la comunitat universitària. El formen el rector o la rectora, que el presideix, el secretari o la secretària general, el o la gerent i 300 membres, dels quals 75 són representants dels estudiants i estudiantes.

I com s’elegeixen els representants dels estudiants al Claustre? Podeu consultar-ho en Eleccions al Claustre i al lloc web de la Junta Electoral. A més, cal tenir en compte que la Delegació d’Estudiants, mitjançant el Sedi, concedeix ajudes per a la campanya electoral a les candidatures de l’estudiantat que es presenten.