Logo de la Universitat de València Logo Universitat de València Logo del portal

 • Enllaç a les bases de la Mostra d'Art Públic Universitat Pública

En 2021, es convoca la XXIV edició de la Mostra art públic/universitat pública, una iniciativa que organitza el Servei d’Informació i Dinamització de la Universitat de València (Sedi) amb la col·laboració del Vicerectorat de Cultura i Esport de la Universitat de València.

Termini de presentació

Del 8 de març al 16 d’abril de 2021, a les 14:00.

Participants

Persones majors d’edat de qualsevol nacionalitat o lloc de residència. Les propostes es poden presentar mitjançant una sol·licitud individual o col·lectiva. Cada participant o equip pot presentar només una sol·licitud i un projecte.

Les persones premiades en edicions anteriors no es poden presentar en les dues edicions següents.

Requisits

S’hi pot presentar qualsevol mena de projecte artístic d’art públic que s'exposarà en el campus de Burjassot o en el de Blasco Ibáñez de la Universitat de València durant un període de quatre setmanes, fixat entre els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2021. [Campus Blasco Ibáñez, jpg] [Campus Burjassot, jpg]

Es tindran en compte les condicions següents:

 • La intervenció proposada en el projecte no pot comportar, en cap cas, una agressió o deteriorament dels edificis, les instal·lacions o el context arquitectònic i urbanístic dels campus.
 • Les instal·lacions artístiques situades a l’exterior dels campus s’han d’adequar a la seua localització a l’aire lliure i a l’horari diürn i, per tant, els materials i les condicions del muntatge han de garantir la resistència als factors meteorològics al llarg de quatre setmanes.
 • Si s’usen imatges i/o música en el projecte no poden estar subjectes a drets de propietat i, en tot cas, l’artista és responsable de la utilització i l’obtenció dels drets d’ús d’ambdues.

Sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el formulari disponible en ENTREU, seu electrònica de la Universitat de València.

Si no sou membres de la Universitat de València, consulteu les condicions d'accés en aquest enllaç

Criteris per a la valoració dels projectes (fins a 10 punts)

El jurat aplicarà en la valoració dels projectes els criteris següents:

 • Qualitat artística del projecte (fins a 5 punts).
 • Relació dels projectes amb l’objecte de les bases (fins a 1,5 punts).
 • Adaptació de les intervencions artístiques al campus i capacitat de transformació, dinamització i adaptació a l’entorn (fins a 1,5 punts).
 • Incorporació de la perspectiva de gènere i/o dels criteris de sostenibilitat ambiental en la definició dels projectes (fins a 1 punt).
 • Vinculació a línies d’investigació en qualsevol estructura de recerca de la Universitat de València (fins a 1 punt).

Dotació econòmica

La dotació econòmica per a cadascun dels projectes seleccionats és de 2.000 €. Aquesta dotació es farà efectiva de la manera següent: un 50% després de la resolució de la concessió i l’altre 50% una vegada acabada l’exposició (inclòs el desmuntatge de les instal·lacions i el lliurament d’un text explicatiu de l’obra destinat al catàleg). Les quantitats econòmiques indicades per a cada projecte estan sotmeses a les retencions i impostos corresponents que siguen aplicables en cada cas.

Comissariat

La comissària de la XXIV Mostra art públic / universitat pública és Alba Braza.

Jurat

 • Mijo Miquel, professora de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València.
 • Jodie Di Napoli, mediadora i comissària d’exposicions.
 • Alba Braza, comissària de la Mostra art públic / universitat pública.
 • Esther Alba, vicerectora de Cultura i Esport de la Universitat de València.

Bases íntegres

Consulteu les bases íntegres de la convocatòria en el Tauler oficial de la Universitat de València.

Teniu dubtes?

Per tal d’aclarir els dubtes de les persones interessades a participar en la convocatòria i explicar les novetats d’aquesta edició, la comissària de la Mostra, Alba Braza, realitzarà una sessió informativa en línia.

A més, podeu fer les vostres consultes a artpublic@uv.es.