Logo de la Universitat de València Logo Universitat de València Logo del portal

 • Enllaç a les bases de la Mostra d'Art Públic Universitat Pública

En 2024, la Universitat de València convoca la XXVII Mostra art públic / universitat pública, una iniciativa de la Delegació d’Estudiants, que organitza el Servei d’Informació i Dinamització d'Estudiants (Sedi) i que compta amb la col·laboració del Vicerectorat de Cultura i Societat.

La Mostra art públic / universitat pública se suma a través d’aquesta convocatòria a la celebració del 525é aniversari de la Universitat de València.

Termini de presentació

Del 27 de març al 23 d’abril de 2024, a les 14:00 (publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: 26 de març de 2024).

Participants

Persones majors d’edat de qualsevol nacionalitat o lloc de residència. Les propostes es poden presentar mitjançant una sol·licitud individual o col·lectiva. Cada participant o equip pot presentar només una sol·licitud i un projecte.

Les persones premiades en edicions anteriors no es poden presentar en les dues edicions següents.

Requisits

S’hi pot presentar qualsevol tipus de projecte artístic d’art públic de caràcter efímer que s'exposarà en els campus de Burjassot o de Blasco Ibáñez de la Universitat de València durant un període de quatre setmanes, fixat entre els mesos de setembre a desembre de 2024. [Campus Blasco Ibáñez, PDF] [Campus Burjassot, PDF]

Es tindran en compte les condicions següents:

 • La intervenció proposada en el projecte no pot comportar, en cap cas, una agressió o deteriorament dels edificis, les instal·lacions o el context arquitectònic i urbanístic dels campus ni tampoc una interferència en les activitats i els treballs que es desenvolupen a les instal·lacions universitàries.
 • Les instal·lacions artístiques situades a l’exterior dels campus s’han d’adequar a la seua localització a l’aire lliure i a l’horari diürn i, per tant, els materials i les condicions del muntatge han de garantir la resistència als factors meteorològics al llarg de quatre setmanes. Igualment, les instal·lacions situades a l’interior també han de garantir-ne la resistència.
 • Les imatges i/o música utilitzades per al desenvolupament dels projectes no poden estar subjectes a drets de propietat i, en tot cas, l’artista és responsable de la utilització i l’obtenció dels drets d’ús d’ambdues.

Sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el formulari disponible en la Seu Electrònica de la Universitat de València.

Les persones que no siguen membres de la Universitat de València han d’accedir-hi des de “Sistema Cl@ve” o donar-se d’alta en la Seu Electrònica de la UV; en aquest cas, han d’accedir-hi des d’“Usuari de la seu” i, una vegada dins, fer clic en “Sol·licita accés” i seguir les indicacions de la plataforma. [Instruccions per a donar-se d'alta com a usuari/ària de la Seu, PDF]

Criteris per a la valoració dels projectes (fins a 10 punts)

El jurat aplicarà en la valoració dels projectes els criteris següents:

 • Qualitat artística del projecte (fins a 5 punts).
 • Relació dels projectes amb l’objecte de les bases (fins a 1,5 punts).
 • Adaptació de les intervencions artístiques a l’espai arquitectònic del campus (fins a 1 punt).
 • Capacitat de transformació, dinamització i adaptació a l’entorn (fins a 0,5 punts).
 • Vinculació a línies d’investigació en qualsevol estructura de recerca de la Universitat de València (fins a 1 punt).
 • Incorporació als projectes (en la seua perspectiva, definició, temàtica, utilització de materials, etc.) d’algun/s dels valors de la Universitat de València (fins a 1 punt): Compromís identitari, Excel·lència, Innovació, Progrés social i econòmic, Transparència, Justícia, Igualtat, Solidaritat i cooperació, i Sostenibilitat.

Dotació econòmica

La dotació econòmica per a cadascun dels 12 projectes seleccionats és de 2.000 €. Aquesta dotació es farà efectiva de la manera següent: un 50 % després de la resolució de la concessió i l’altre 50 % una vegada acabada l’exposició (inclòs el desmuntatge de les instal·lacions i el lliurament d’un text explicatiu de l’obra destinat al catàleg). Les quantitats econòmiques indicades per a cada projecte estan sotmeses a les retencions i impostos corresponents que siguen aplicables en cada cas.

Jurat

 • Dues persones professionals, artistes o investigadores en el camp de les arts visuals.
 • Ester Alba, vicerectora de Cultura i Societat de la Universitat de València.
 • Marcos Durá, delegat d’Estudiants de la Universitat de València.
 • Personal tècnic del Servei d’Informació i Dinamització d’Estudiants i del Vicerectorat de Cultura i Societat.

Bases

Podeu consultar les bases de la convocatòria en el Tauler oficial de la Universitat de València.
 

Hi tens dubtes?

Podeu fer les vostres consultes a artpublic@uv.es.