BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

Avda. Blasco Ibáñez, 21 - 46010 València

Per contactar amb nosaltres utilitza

La Bibliotec@ respon

 Informació general:

96 386 49 55

Gestió econòmica:

96 386 49 56

Revistes:

96 386 46 66

Procés tècnic:

96 386 49 80

Prèstec:

96 386 49 55

Direcció:

96 386 45 34

Adquisicions:

96 386 46 66

Suport a la Investigació:

96 386 49 80

Informació bibliogràfica:

96 386 49 80

 

Directori