• Consulta l'oferta de graus

Branca de coneixement: Ciències

Centre on s'imparteix: Facultat de Ciències Biològiques

Web específica del grau: www.uv.es/graus/biotecnologia

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 126

Matèries optatives: 30

Pràctiques externes: 12

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1102

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
80

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
17,34 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 30 ECTS

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Marcel·lí del Olmo Muñoz

Coordinador/a de la titulació Marcel·lí del Olmo Muñoz

Coordinador/a de pràctiques externes Carlos García Ferris

Coordinador/a de mobilitat Luis Martínez Gil

Interès acadèmic, científic o professional:

La biotecnologia és el conjunt de disciplines que té per objectiu l’estudi dels éssers vius o parts dels éssers vius per tal d’obtenir-ne béns i serveis utilitzant tècniques d’enginyeria genètica per a modificar i transferir gens d’un organisme a un altre. L’objectiu d’aquest títol és que l’estudiantat adquirisca les eines conceptuals, manuals i tècniques per a millorar processos industrials i desenvolupar-ne de nous basant-se en el coneixement i la millora de les transformacions dels éssers vius. Té amb aplicacions en diverses àrees com ara, la química, l’agricultura, la sanitat, etc.

Informacions pràctiques:

El graduat o graduada en Biotecnologia utilitza la biologia per a millorar la qualitat de vida de les persones mitjançant la tècnica, per tant cal que tinga interès per matèries científiques i tecnològiques. Aquest grau i el grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques tenen un elevat nivell de transversalitat (crèdits comuns). Comparteixen els 60 crèdits de formació bàsica i, a més, els titulats i titulades en Biotecnologia poden demanar el reconeixement d'un total de 148 crèdits per al grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques. El seu àmbit d'estudi està entre la biologia, la bioquímica i l'enginyeria química i té, a més, una gran repercussió en camps com la medicina, la farmacologia, la microbiologia, l'agricultura o la ciència dels aliments, entre altres.