BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

La competència digital (DigComp) és una de les 8 competències clau recollides en la  Recomanació del Parlament Europeu i del Consell de 18 de desembre de 2006 sobre les competències per a l'aprenentatge permanent i les aptituds per a l'era digital.

Es defineix com aquella “competència que implica l'ús crític i segur de les Tecnologies de la Societat de la Informació per al treball, el temps lliure i la comunicació. Recolzant-se en habilitats TIC bàsiques: ús d'ordinadors per a recuperar, avaluar, emmagatzemar, produir, presentar i intercanviar informació, i per a comunicar i participar en xarxes de col·laboració a través d'Internet”.