BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

Préstec Interbibliotecari

Revistes en paper del nostre fons

Per a PDI de l'àrea de Ciències existeix un formulari específic per a sol.licitar articles de revistes que la biblioteca no posseix en el seus fons

 Informació tarifes

La biblioteca subministra per correu-e els artícles de revista que tenim en paper en el fons de la biblioteca

Servei per a PDI, PAS i estudiants de postgrau