BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

  • Fotografía sala lectura biblioteca

Els usos als quals estan destinades les imatges proporcionades per la Biblioteca poden ser:

Ús personal

  • Obres en domini públic.
  • Obres encara subjectes a drets: només quan es realitze per a ús privat i exclusivament per a finalitats d'investigació, d'acord amb el que s'estableix en la legislació vigent sobre propietat intel·lectual (Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, modificat per Llei 23/2006 de 7 de juliol).

Ús públic (prèvia autorització)

  • Obres en domini públic: el seu ús públic (ús editorial, comunicació pública, ús publicitari, pàgina web, etc.) requereix l'autorització prèvia per part de la Direcció de la Biblioteca i, si és necessari, el pagament d'una tarifa. Per a obtindre aquesta autorització, s'ha d'emplenar i signar el formulari de declaració d'ús públic que trobarà a continuació i enviar-ho per correu postal a la següent adreça:
Universitat de València. Biblioteca Històrico-mèdica
Palau de Cerveró. Plaça Cisneros, 4
46003 València (Espanya)

Descarregar el formulari de declaració d'ús públic (fitxer pdf)

  • Obres subjectes a drets: en aquests casos, l'usuari ha de posar-se en contacte amb els titulars dels drets de l'obra, o amb les entitats gestores corresponents: CEDRO, SGAE o VEGAP.