BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

 • Fotografía sala lectura biblioteca

Hi ha dues maneres d'obtindre la còpia d'un document de la biblioteca, mitjançant autocòpia o per encàrrec:

Autocòpia

La biblioteca permet la utilització de dispositius mòbils (telèfons i tauletes) per a reproduir documents, prèvia sol·licitud de permís al personal de la Biblioteca, mitjançant el formulari de sol·licitud d’autocòpia (un per cada obra).

L'ús de les imatges preses pels usuaris haurà de respectar la legislació vigent en matèria de drets d'autor i propietat intel·lectual. Es podrà reproduir “un capítol d'un llibre, article d'una revista o extensió equivalent respecte d'una publicació assimilada, o extensió assimilable al 10 per cent del total de l'obra” (art.32.4, LPI)

A més, l'usuari haurà de respectar les següents normes:

 • Les imatges obtingudes només podran utilitzar-se amb finalitats d'investigació i per a ús privat. Per a qualsevol altre ús (comercial, comunicació pública, en paper o digital, inclòs l'ús en les xarxes socials i Internet) caldrà sol·licitar la corresponent autorització d'ús públic a la Biblioteca.
 • Els dispositius no hauran d'utilitzar flaix i estaran en mode silenciós per a evitar molèsties a la resta d'usuaris.
 • Les fotografies es realitzaran a la Sala d'investigadors, i en presència del personal bibliotecari.
 • El personal de la biblioteca revisarà els exemplars abans que es fotografien i donarà les instruccions per a la correcta manipulació dels documents.
 • Es mostraran al personal bibliotecari les pàgines que es desitgen fotografiar.
 • Els documents no es manipularan en cap moment per a aconseguir millorar la qualitat de la imatge fotografiada: no es doblegaran, pressionaran o reorganitzaran.
 • Els documents que no estiguen enquadernats s'hauran de fotografiar conservant l'ordre original.
 • Les pàgines plegades es fotografiaran amb molta cura.

No està permés:

 • Fotografiar la mateixa obra successivament.
 • L'ús de flaix, trípode o d'objectes addicionals.
 • L'enregistrament d'àudio i vídeo.
 • Fotografiar al personal, la sala d’investigació o a altres investigadors.
 • No es podran fotografiar les obres ja digitalitzades i accessibles a través de Somni, la biblioteca digital de la Universitat de València.

 

Per encàrrec

Encara que la Biblioteca Històrico-mèdica no posseeix un servei de reproducció especialitzat, es poden sol·licitar còpies dels fons històrics de la Biblioteca en suport paper, fotografia o digital, prèvia petició dirigida al coordinador/a de la biblioteca. La realització la durà a terme el servei de reprografia de la Biblioteca Històrica (o empresa que determine la Universitat), per la qual cosa serà aquest qui determine el pressupost corresponent a l'encàrrec. Una vegada acceptat i pagat el pressupost, es procedirà a la seua execució.
Per a més informació sobre els preus es pot visitar l'apartat de tarifes de la seua web.

Com en el cas de les autocòpies, la reproducció haurà de respectar la legislació vigent en matèria de drets d'autor i propietat intel·lectual, i caldrà sol·licitar la corresponent autorització d'ús públic a la Biblioteca.