BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

  • Estudiants

Actualització de l'eina “On publicar”

  • 10 de febrer de 2021
Ciències de la Salut
Ciències de la Salut

Les revistes científiques utilitzen diverses formes per a generar els ingressos necessaris per a cobrir els costos de publicació, entre les quals trobem els càrrecs per processament d'articles. Un càrrec per processament d'articles (en anglés “article processing charges”, APC) és una tarifa que a vegades es cobra als autors de publicacions científiques perquè el seu treball estiga disponible en accés obert, ja siga en una revista d'accés obert o en una revista híbrida.

En l'àrea de salut, hi ha algunes revistes de societats mèdiques o amb convenis específics que utilitzen altres fonts de finançament i en les quals les despeses de publicació no recauen en els autors.

En l'eina “On publicar” de la Biblioteca de Ciències de la Salut podeu consultar una relació actualitzada de les revistes de salut que no cobren APCs. Podeu accedir des d'aquest enllaç amb el vostre usuari i contrasenya UV.

A més, la Universitat de València ofereix una sèrie d'acords amb diverses editorials que faciliten descomptes per publicar en obert. Consulteu els acords en el portal de Suport a la Investigació.