BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

D'acord amb la política d'integració de la Universitat de València, les biblioteques ofereixen els següents serveis:

Petició de documents

       Possibilitat A:  L’usuari realitza una petició per telèfon, correu electrònic, o el formulari La Biblioteca respon.

 1. En la secció de préstec es busquen els llibres.
 2. Es realitzen les reserves i els llibres es deixen al prestatge de reserves. L’usuari pot recollir-les personalment o autoritzar una persona perquè els reculla en nom seu mitjançant aquest formulari.

      Possibilitat B:  L’usuari va a la biblioteca

 1. Si necessita ajuda per a la cerca en el catàleg, l’atendran al taulell de préstec.
 2. Un cop feta la cerca bibliogràfica, el personal de la biblioteca localitza físicament els llibres i realitza el préstec.
 3. Si el personal de préstec en aquell moment té sobrecàrrega de treball, oferirà a l’usuari la possibilitat d’esperar o la de tornar més tard

Ampliació dels períodes de préstec

 • Estudiants de grau
  •  30 dies i 6 renovacions per als documents de préstec NORMAL
  •  14 dies i 6 renovacions per als documents de préstec CURT
  •  6 dies i 6 renovacions per als documents de préstec CURT ESPECIAL
 •  Estudiants de postgrau
  • 60 dies i 6 renovacions per als documents de préstec NORMAL
  • 14 dies i 6 renovacions per als documents de préstec CURT
  •  6 dies i 6 renovacions per als documents de préstec CURT ESPECIAL
 • PDI 
  • 360 dies i 6 renovacions per als documents de préstec NORMAL
  • 14 dies i 6 renovacions per als documents de préstec CURT
  •  6 dies i 6 renovacions per als documents de préstec CURT ESPECIAL
 • PAS
  • 60 dies i 6 renovacions per als documents de préstec NORMAL
  • 14 dies i 6 renovacions per als documents de préstec CURT
  •  6 dies i 6 renovacions per als documents de préstec CURT ESPECIAL

Elecció de la biblioteca on arreplegar els documents sol·licitats (estudiants de grau i postgrau)

 • Els estudiants podran sol·licitar/arreplegar els documents en la biblioteca que preferisquen, indicant-ho personalment en els taulells, per telèfon, per e-mail o pel formulari La Biblioteca Respon.