Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

Espectròmetre de RMN de 300MHz per a mostres en estat líquid

Elucidació estructural de molècules xicotetes: elucidació de la connectivitat, configuració estereoquímica i conformació.

Espectròmetre de RMN de 400MHz per a mostres en estat líquid
 • Elucidació estructural de molècules xicotetes: elucidació de la connectivitat, configuració estereoquímica i conformació.
 • Caracterització estructural de nanopartícules, i les seves interaccions amb substrats.
 • Estudis de mobilitat i dinàmica molecular.
 • Seguiment de processos químics: cinètiques.
 • Determinació de processos d'associació i interacció molecular.
 • Estudis a temperatura variable.
 • Observació d'una àmplia varietat de nuclis magnètics: 19F, 195Pt, 133Cs, 11B, 31P, 6Li, 29Si, etc.
Espectròmetre de RMN de 400MHz per a mostres en estat sòlid

Caracterització estructural de materials en estat sòlid, i de substàncies immobilitzades sobre sòlids.

Permet analitzar materials molt diversos:

 • Sòls, fustes, cel·luloses
 • Materials ceràmics
 • Polímers
 • Polimorfs, vidres, metalls i aliatges
 • Materials porosos, com a zeolites, aluminosilicats
 • Nanopartícules
 • Estudi de complexos organometálicos en estat sòlid.
Espectròmetre de RMN de 500MHz per a mostres en estat líquid

Elucidació estructural de molècules xicotetes: elucidació de la connectivitat, configuració estereoquímica i conformació.

Caracterització estructural de nanopartícules, i les seves interaccions amb substrats.

Estudis de mobilitat i dinàmica molecular.

Seguiment de processos químics: cinètiques.

Determinació de processos d'associació i interacció molecular.

Estudis a temperatura variable.

Anàlisi de mescles, quantificació i identificació de components.

Estudis de difusió, grandària i mobilitat molecular.

Estudi de mecanismes de reaccions químiques, caracterització d'intermedis de reacció, obtenció de paràmetres cinètics i termodinàmics de les reaccions.

Estudi d'interaccions moleculars, determinació de processos d'associació i interacció molecular afinitat host-guest, reconeixement molecular enzim-substrat.