Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

Permisos que utilitza UVAPP en el teu dispositiu (Android + iOS)

Per a utilitzar les notificacions:

 • <permission android:name="es.uv.secretaria.permission.C2D_MESSAGE" android:protectionLevel="signature" />
 • <uses-permission android:name="es.uv.secretaria.permission.C2D_MESSAGE" />
 • <uses-permission android:name="com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE" />
 • <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" />
 • <uses-permission android:name="android.permission.GET_ACCOUNTS" />

Per obrir sockets i conectar a internet:

 • <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

Per fer comprovacions sobre la disponibilitat de WiFi o GSM del dispositiu:

 • <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/>

Per a guardar les opcions de configuració seleccionades pels usuaris/es i altres dades necessaris per a l'aplicació:

 • <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_SETTINGS" />
 • <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS" />

Per a obtenir informació sobre el teléfon, (Id., Marca, model, etc...)

 • <uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE"/>
 • <uses-permission android:name="android.permission.READ_OWNER_DATA" />

Per a realitzar trucades de teléfon a traves de l'aplicació sense marcar el nombre de teléfon:

 • <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE"/>

Per a activar la vibració al rebre notificacions: 

 • <uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE"/>

Visió dels permisos:

 

Identitat: 
Aquests permisos s'utilitzen per a poder crear-li a l'usuari un compte de la Universitat de València en el dispositiu, on s'emmagatzemaran les seues credencials i s'utilitzaran per a l'accés d'alguns dels serveis de l'aplicació com el Correu o la Secretaria Virtual.

Telèfon:
Aquest permís s'utilitza en la secció de contactes perquè quan l'usuari prema en el botó del telèfon li permeta realitzar una trucada a aqueix nombre. L'aplicació no realitza la trucada, sinó que envia l'ordre al propi telèfon. El cost que puga tenir la trucada dependrà de la tarifa que tinga contractada l'usuari i en cap cas es generarà un sobrecoste en la trucada ni cobrarà per açò.

Fotos/arxius multimèdia/arxius:
Aquests permisos s'utilitzen per a poder accedir i gestionar l'emmagatzematge del dispositiu amb la finalitat de descarregar-se arxius des de l'aplicació. Aquesta funcionalitat és utilitzada en les seccions de discoUV, en l'Aula Virtual o en la informació d'una assignatura.

Identitat de dispositiu i dades de trucada:
Aquests permisos s'utilitzen per a generar un identificador únic del dispositiu i així poder identificar-ho. Açò és necessari per a rebre les notificacions push i per a obtenir més informació en cas de tenir una incidència.

Uns altres:

 • Accés complet a la xarxa i veure connexions de xarxa: s'utilitza per a poder tenir accés a internet en l'aplicació i poder comunicar-se amb el servidor i obtenir la informació, podent accedir a la informació del Wifi o 3g per a establir les comunicacions.
 • Modificar els ajustos del sistema: s'utilitza per a guardar les preferències de l'usuari i dades de l'aplicació.
 • Impedir que el telèfon entre en manera de suspensió: impedeix que el telèfon entre en suspensió quan estiga realitzant alguna operació de càrrega de dades.
 • Controlar la vibració: s'utilitza per a establir el comportament de la vibració en rebre notificacions.
 • Crear comptes, establir contrasenyes i usar comptes del dispositiu: s'utilitzen per a la gestió dels comptes del dispositiu en la qual es crearà un compte de la UV per a guardar les credencials.