Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

1. Titularitat.

Universitat de València. 
Avda. Blasco Ibáñez 13. 
46010-Valencia. 
CIF. Núm. 460018-D.

2. Usos previstos.

2.1 Públics.

 • Geolocalització de tots els edificis de la UV.
 • Telèfons i adreces electròniques de contacte de tots els centres, unitats i serveis de la UV.
 • Cercador de persones a la UV.
 • TV i ràdio oficials de la UV.
 • Informació sobre els estudis oficials que ofereix la UV.
 • Notícies.
 • Missatges de la Universitat de València classificats en cinc categories:
  • Institucional
  • Cultura
  • Esports
  • Docència
  • Investigació
  • Promocions
 • Gestió d'incidències.
2.2 Interns.
 • Accés dels estudiants de la Universitat a una zona personal amb servei de consulta sobre:
  • Horari de classes.
  • nformació sobre les assignatures matriculades.

   

3. Tractaments de dades personals previstes.

Amb la finalitat de facilitar el funcionament adequat de l'aplicació i la prestació dels serveis que ofereix, es necessari tractar algunes dades dels usuaris interns:

 • Usuari i contrasenya per a l'accés a la zona personal.

Es disposa d'un procediment de configuració (Opcions/Preferències de compte) que permet que l'usuari puga decidir sobre la caducitat del registre. Així, pot definir el període durant el qual el terminal emmagatzemarà el seu USUARI/CONTRASENYA per permetre l'accés directe a la seua àrea privada sense necessitat d'introduir-los de nou. Així mateix, s'inclou una funció que desvincula tots dos de l'aplicació i obliga a inserir-los en cada connexió.

 • Compte de correu de resposta per al servei de gestió d'incidències.

Aquest tractament únicament consisteix en l'ús del correu facilitat per notificar una resposta a la incidència.

 • Servei de missatgeria.

Aquest servei permet la tramesa de missatges a llistes de distribució de caràcter universal, o bé de caràcter sectorial d'acord amb criteris relacionats amb centres, estudis i l'elecció de categories temàtiques de l'usuari, excepte la relativa a Institucional, que és de recepció obligatòria. Poden configurar-se les categories de subscripció mitjançant el procediment de configuració disponible en Opcions/Preferències de missatges.

Si se subscriu a la llista Promocions, la informació tramesa podrà incloure referència als convenis subscrits per la Universitat de València dels quals es deriven avantatges per als membres de la Comunitat Universitària, així com ofertes de la Tenda de la Universitat, del Servei de Publicacions, i supòsits anàlegs.

Per al seu funcionament, l'aplicació requereix l'emmagatzematge del número de telèfon del terminal i el número IMEI del dispositiu.

4. Altres tractaments.

 • Geolocalització.

L'aplicació inclou funcions de localització d'edificis de la Universitat de València que en cap cas està vinculada a les dades de l'usuari.

 • Telefonades.

L'aplicació permet marcar directament números de telèfon de la Universitat. En cap cas s’accedeix, però, a l'agenda telefònica de l'usuari.

 • L'aplicació no fa servir cookies.
 • Usuaris externs.

Per a aquesta mena d’usuaris, s'indexa el número telefònic del terminal, sense vinculació a dades que identifiquen el seu titular, i el servei de missatgeria hi tramet el contingut de totes les categories de missatges excepte tot allò que siga relatiu a Promocions.

5. Vinculació amb tercers.

5.1 L'aplicació està disponible en distribuïdors d'aplicacions (iTunes). El tractament de dades personals, l'ús de cookies o altres dispositius es regeixen per les polítiques de privadesa i les condicions d'ús dels distribuïdors.

 • iTunes Store.

Polítiques de privacitat.

Condicions d'ús.

 • Google Play.

Polítiques de privacitat.

Condicions de servei.

Les condicions d'instal•lació des de les corresponents APP Stores són les següents:

Permetre a aquesta aplicació:

 • Comunicació per xarxa: accés a internet sense límits.
 • Serveis amb cost: truca a números de telèfon directament.
 • Trucades telefòniques: llegir ID i estat telèfon.
 • Eines del sistema: impedir que el telèfon entre en mode d’inactivitat, modificar els ajustos del sistema global.
 • Comunicació per xarxa: rebre dades d'internet, veure estat de la xarxa.
 • Controls de maquinari: vibrador de control.
 • Comptes: descobrir comptes coneguts.
5.2 Les funcions de localització poden utilitzar els serveis de Google Maps. El tractament de dades personals, l'ús de cookies o altres dispositius es regeixen per les polítiques de privadesa i les condicions del distribuïdor..
 • Google Maps.

Privadesa.

Condicions de servei.

 

6. Seguretat.

S'han desenvolupat polítiques de seguretat d'acord amb les previsions del document ENISA. Smartphone Secure Development Guidelines for App Developers

7. Usuaris menors d'edat.

Aquest servei té per destinatari membres de la comunitat universitària, estudiants de batxillerat i persones interessades en la Universitat de València majors de 14 anys.

Els continguts a què s'accedeix són adequats per a persones de qualsevol edat.

Els serveis vinculats a la identificació d'usuari es reserven a membres de la comunitat universitària, sempre majors de 14 anys.

En tot cas, la instal•lació i alta de l'aplicació en terminals d'usuari menors de 14 anys és responsabilitat dels seus tutors.

8. Baixa en el servei.

Excepte en el cas de la categoria Institucional, es pot desactivar la recepció de missatges mitjançant el procediment de configuració disponible en Opcions/Preferències de missatges.

Els usuaris de la Universitat poden desactivar la recepció de missatges des de la seua pàgina personal de configuració de la Secretaria Virtual.

Per donar-se de baixa total del servei, n'hi ha prou a desinstal•lar l'aplicació del terminal mòbil. Les dades generades en el servidor hi romandran per un període d'inactivitat de fins a sis mesos. Superat aquest termini es cancel•laran. També es cancel•larà el servei de missatgeria en cas de baixa com a membre de la comunitat universitària si aquesta baixa comporta la cancel•lació de l'usuari assignat.

9. Incidències i exercici de drets.

Les incidències relacionades amb aquesta aplicació es notificaran a través de la funció d'incidències que hi ha disponible.

Es pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant:

 • • Missatge de correu electrònic dirigit a lopd@uv.es, tot indicant el núm. del terminal telefònic vinculat a la petició.
 • • Escrit, acompanyat de còpia de document d'identificació, en què s'indique el núm. del terminal telefònic vinculat a la petició, dirigit a: 
  Protección de datos
  Servei D'informàtica 
  c/ Amadeu de Savoia, 4 
  46010-València