Logo de la Universitat de València Logo Servei de Llengües i Política Lingüística Logo del portal

Aquelles persones que hagen superat els graus de Mestre/a d'Educació Infantil i Primària de la Universitat de València i tinguen el Certificat de capacitació per a l'ensenyament en valencià expedit per la Universitat de València amb posterioritat al 15 d’abril de 2013, poden demanar la convalidació pel certificat de nivell C1 de coneixements de valencià de la Universitat de València.

La presentació de la sol·licitud es pot fer a través de la Seu Electrònica amb l’usuari i contrasenya de la Universitat de València o amb certificat electrònic emès per una autoritat de certificació oficial. 

En els menús de la pestanya "General" del formulari, seleccioneu:

  1. Tipus d'unitat: Serveis universitaris
  2. Nom de la unitat destinatària: Servei de Llengües i Política Lingüística
  3. Grup destinatari: Administració

Caldrà adjuntar-hi en format PDF:

  • Títol de Grau de Mestre/a de la Universitat de València
  • Certificat de capacitació per a l'ensenyament en valencià
  • DNI

Una vegada comprovades les dades, i si es compleixen els requisits, s’enviarà una notificació a través de la Seu Electrònica amb el rebut per fer el pagament i, quan es comprove que s'ha fet, una altra notificació amb l’avís per a arreplegar el certificat.