Logo de la Universitat de València Logo Servei de Llengües i Política Lingüística Logo del portal

Des del Servei de Llengües i Política Lingüística treballem per a assolir una plena igualtat lingüística en l’àmbit universitari. És per això que col·laborem mitjançant ajudes econòmiques en la realització d’activitats de promoció del valencià adreçades a la comunitat universitària i que contribuïsquen a dinamitzar l'ús del valencià en la Universitat de València.

Són objecte d'ajuda tant les campanyes de promoció de l'ús de la llengua pròpia com les activitats acadèmiques i culturals que es desenvolupen íntegrament en valencià, com ara jornades, concerts, representacions teatrals, projeccions cinematogràfiques, distribució de publicacions, materials audiovisuals o multimèdia, etcètera.

Convocatòria de 2022


Destinataris

Organismes de la Universitat i les persones jurídiques les activitats de les quals tinguen incidència sobre la comunitat universitària. 

Requisits

Fer activitats que dinamitzen l'ús del valencià en la Universitat de València durant l'any 2022.

Termini de presentació

Les sol·licituds es podran presentar en qualsevol moment entre el 22 de gener i el 31 d'octubre de 2022, almenys deu dies abans de començar l'activitat per a la qual es demana l'ajuda. TANCAT

Dotació econòmica

La quantitat assignada a cada sol·licitud la determinarà el Servei de Llengües i Política Lingüística d’acord amb la valoració de la memòria i el projecte presentats, la viabilitat i l’interès de les activitats, amb un import màxim de 4.000 € (IVA inclòs) per entitat i projecte. 

Sol·licitud

Abans de presentar una sol·licitud o fer cap consulta, llegiu les bases de la convocatòria. 

La presentació de la sol·licitud es pot fer a través de la seu electrònica amb l’usuari i contrasenya de la Universitat de València o amb certificat electrònic emès per una autoritat de certificació oficial.

En els menús de la pestanya “General” del formulari, seleccioneu:

  1. Tipus d'unitat: Serveis universitaris
  2. Nom d’unitat: Servei de Llengües i Política Lingüística
  3. Grup destinatari: Dinamització

Recordeu adjuntar-hi el formulari específic de la convocatòria, amb totes les dades pertinents, com també les documentacions requerides en les bases.

Documentació