Logo de la Universdad de Valencia Logo Investigación y Transferencia Logo del portal

Regulación epigenética por modificación de histonas - MODHIS

Referencia del grupo:

GIUV2013-014

 
Descripción de la actividad investigadora:

Anàlisi de les modificacions postraduccionals de les histones i de la maquinària responsable utilitzant com a organisme eucariota model el llevat Saccharomyces cerevisiae. En aquest moment estem centrats en estudiar les modificacions de les histones durant el procés d'envelliment cronològic del llevat. Les cèl·lules són sotmeses a una restricció nutricional severa. Per tal d'evitar la proliferació i el creixement, i al llarg del temps de la seua senescencia són analitzades les marques de les histones, globalment i sobre seqüències gèniques particulars, i també la composició i característiques dels complexos enzimàtics de modificació d'histones. Aquest estudis pretenen aportar nous coneixements que resulten bàsics i comuns a les cèl·lules eucariòtiques. Són per tant, el punt de partida per a projectes semblants en cèl·lules de mamífers i també humanes.

 
Página Web:
 
Objetivos cientificotécnicos:
  • Proporcionar nou coneixement fonamental sobre la biologia, particularment sobre la regulació de l'expressió gènica, en cèl·lules eucariotes
 
Líneas de investigación:
  • Modificación de histonas durante el envejecimiento cronològico de la levadura. Análisis de las marcas de las histonas durante el envejecimiento de las células de levadura, globalmente y a nivel de genes concretos. Análisis de los complejos enzimáticos responsables de las marcas de histonas en células viejas y en células jóvenes.
 
Componentes del grupo:
Nombre Carácter de la participación Entidad Descripción
Ramón Sendra PérezDirector-a UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Equip d'investigació
Maria Mercè Pamblanco RodríguezMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat