Logo de la Universdad de Valencia Logo Investigación y Transferencia Logo del portal

Grupo de investigación de química teórica y computacional - GIQTC

Referencia del grupo:

GIUV2013-116

 
Descripción de la actividad investigadora:

El grup té una àmplia experiència investigadora en el camp de la Química Teòrica i Computacional, així com en les àrees de computació científica a la xarxa (grid) i eCiencia. L'activitat investigadora del grup s'ha enfocat principalment a l'aplicació de les tècniques de la Química Teòrica i Computacional a sistemes d'interès tecnològic. La investigació se centra en l'estudi de les propietats electròniques i òptiques de materials moleculars i polimèrics per utilitzar en electrònica molecular i en l'emmagatzematge d'energia i inclou el desenvolupament de noves metodologies per a l'estudi dels processos químics. En l'aspecte més tècnic els esforços del grup també s'han centrat en la implementació de la tecnologia Grid, per a l'ús i explotació dels recursos computacionals de forma eficaç i productiva mitjançant la computació científica en xarxa i la seva aplicació a la eCiencia.

 
Página Web:
 
Objetivos cientificotécnicos:
  • L'objectiu principal és l'aplicació de la química computacional a sistemes d'interès tecnològic i el desenvolupament de tecnologies GRID en eCiencia
 
Líneas de investigación:
  • Estudio de los efectos de la deslocalización sigma en las propiedades electrónicas y ópticas de organosilanos. Estudi dels efectes de la deslocalització electrónica sigma en les propietats electròniques i òptiques de organogosilanos mitjançant tècniques mecano-quàntiques d'alta precisió.
  • Estudio de superficies metálicas y nanopartículas funcionalizadas para su uso en aplicaciones tecnológicas. Aplicació de les tècniques de la química quàntica a l'estudi de superfícies metàl · liques i nanopartícules funcionalitzades per al seu ús en aplicacions tecnològiques.
  • Desarrollo y aplicación de la aproximación diabática en el estudio de procesos químicos. El responsable principal d'aquesta línia és el Professor honorari de la Universitat de València: Orlando Tapia Olivares. Desenvolupament i aplicació de l'aproximació diabàtica en l'estudi de processos químics.
 
Componentes del grupo:
Nombre Carácter de la participación Entidad Descripción
Raúl Crespo CrespoDirector-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Equip d'investigació
Carmen Piqueras GarcíaMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Orlando Tapia OlivaresCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Honorari-a