Logo de la Universdad de Valencia Logo Investigación y Transferencia Logo del portal

Metabolismo y transporte en vegetales bajo estrés abiótico - MITEV

Referencia del grupo:

GIUV2015-234

 
Descripción de la actividad investigadora:

S'estudien els efectes morfofisiològics de diversos estressos abiòtics en les plantes, en particular sobre el metabolisme fotosintètic i respiratori, així com l'equilibri hídric i les alteracions de la funcionalitat de les membranes cel·lulars i de la distribució dels nutrients en la planta. El treball se centra fonamentalment en estressos causats per salinitat i per metalls pesants, en aquest cas tant per excés (toxicitats) com per defecte (deficiències nutricionals), i els mecanismes de regulació de les respostes que presenten les plantes a aquestes condicions ambientals adverses.

 
Página Web:
 
Objetivos cientificotécnicos:
  • Millorar el coneixement sobre la regulació de la incorporació, distribució i efectes fisiològics de nutrients i de substàncies tòxiques en plantes
 
Líneas de investigación:
  • Metabolismo y transporte en vegetales bajo estrés abiótico. Estudi dels efectes de diversos estressos abiòtics, particularment salinitat i metalls pesants, sobre el metabolisme i la distribució de nutrients en les plantes i la seua regulació. Determinació de alteracions en la homeòstasi del ferro en plantes que presenten mutacions dels transportadors de membrana d'alta afinitat per al coure.
 
Componentes del grupo:
Nombre Carácter de la participación Entidad Descripción
M Amparo Sanz GrauDirector-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat