Logo de la Universdad de Valencia Logo Investigación y Transferencia Logo del portal

Unidad de investigación en psiconomía - PRU-UVEG

Referencia del grupo:

GIUV2016-298

 
Descripción de la actividad investigadora:
La Psychonomy Research Unit / Unitat de Recerca en Psiconomia (PRU) és una unitat d'investigació dirigida pel Prof. Dr. Hector Monterde i Bort, qui és també responsable per la Universitat de València-Estudi General (UVEG) en aquells projectes en que la Psychonomy Research Unit participa, amb el Codi PIC: 999953019. La Unitat de Recerca en Psiconomia va ser fundada l'any 2002 com unitat d'investigació dintre del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Universitat de València, i actualment és coneguda internacionalment, apareixent referenciada en varies places web científiques i professionals. Des de la seua constitució, ha prestat servicis de assessorament, disseny de enquestes i de processament de dades a professionals de la psicologia i altres de ciències de la salut, a institucions nacionals i locals, com el Col·legi Oficial de Psicòlegs de la CV, el Consejo General de la Psicología de España o els gavinets municipals, així com internacionals, com la European Federation of Psicologists Associations (EFPA), el Standing Committee on Traffic Psychology o la International Co-Operation on Theories and Concepts in Traffic Safety. També, la Unitat de Reserca...La Psychonomy Research Unit / Unitat de Recerca en Psiconomia (PRU) és una unitat d'investigació dirigida pel Prof. Dr. Hector Monterde i Bort, qui és també responsable per la Universitat de València-Estudi General (UVEG) en aquells projectes en que la Psychonomy Research Unit participa, amb el Codi PIC: 999953019. La Unitat de Recerca en Psiconomia va ser fundada l'any 2002 com unitat d'investigació dintre del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Universitat de València, i actualment és coneguda internacionalment, apareixent referenciada en varies places web científiques i professionals. Des de la seua constitució, ha prestat servicis de assessorament, disseny de enquestes i de processament de dades a professionals de la psicologia i altres de ciències de la salut, a institucions nacionals i locals, com el Col·legi Oficial de Psicòlegs de la CV, el Consejo General de la Psicología de España o els gavinets municipals, així com internacionals, com la European Federation of Psicologists Associations (EFPA), el Standing Committee on Traffic Psychology o la International Co-Operation on Theories and Concepts in Traffic Safety. També, la Unitat de Reserca en Psiconomia ha rebut encàrrecs i ha desenvolupat tasques com "expert" internacionalment en les tres línies de investigació en les que està especialitzada. Ha organitzat i organitza congressos científics i reunions de treball en diferents estats o països. La Unitat de Recerca en Psiconomia també ha participat com a partner (membre investigador del consorci) i responsable per la Universitat de València en 5 projectes internacionals, dels quals 3 han estat subvencionats per la Comissió Europea (en els Framework Programmes), un per una institució mundial, i un per el govern nacional holandés: 2003-2005: Life Quality of Senior Citizens in Relation to Mobility Conditions (SIZE). 5th Framework Programme (EU): 'Quality of Life and Management of Living Resources', key action 6 ('The Ageing Populations and Disabilities'). Contract number: QLRT-2002-02399. 2006-2007: Implementación Observatorio de Movilidad Urbana en Bogotá (implementation of urban mobility observatory in Bogotá -Colombia-) . Proyecto financiado por el Banco Mundial a través de la Alcaldía Mayor de Bogotá (Colombia), y las empresas privadas Organización Pablo Bocarejo Ingenieros-Consultores (Colombia) y TOOL-ULEE, S.A. (España). Investigador responsable por parte española: Hector Monterde i Bort (contrato entre Tool-Ulee, S.A. y la Universidad de Valencia, a través de la OTRI). 2006-2010: Pedestrian's Quality Needs (PQN). European Science Fundation (7th Framework Programme -EU-). Leader of the Working Group 1: "Functional Needs". Ref.: COST Action 356. 2011-2013: Road Safety in the Ageing Societies - Concerns and Solutions (CONSOL). European Commission (7th Framework Programme of EU). Directorate General for Mobility and Transport (MOVE/SUB/01-2010). Directorate C-Innovative and Sustainable Mobility. Contract ref.: MOVE/C4/SUB/2010-125/SI2.601704/CONSOL. 2014-2015: Benchmark Traffic Safety Policy. Dutch Ministry of Infrastructure and Environment. Ref.: D03091.000059.0100.
[Leer más][Ocultar]
 
Página Web:
 
Objetivos cientificotécnicos:
  • Participar en projectes europeus en els quals es necessita la identificació de un grup o equip de treball específic, especialitzat en el camp de la convocatòria
  • Aportar als consorcis de una oferta metodològica, que inclou el assessorament estadístic, disseny de les investigacions i el desenvolupament dels instruments de arreplegada de dades
  • Desenvolupar nous indexes i sistemes d'avaluació en els projectes en els que la unitat participe
  • Participar com opinió "experta" en diferents activitats científiques, que van des de la avaluació de projectes nacionals (no Espanyols) i internacionals, fins a la avaluació de articles per a revistes científiques i congressos
  • Contribuir (junt als altres grups que tenen participació internacional) a que la Universitat de València estiga en l'àmbit internacional de centres de referència
 
Líneas de investigación:
  • Desarrollo de recursos psiconómicos. Development of techniques and instruments of social and psychological measurement, tests construction, validity and reliability assessment, statistical and computer treatment of data, new technologies in Psychology, Psycho-informatics, electro-psychology, computational techniques.
  • Psicología del tráfico y de la seguridad. Study and prevention of risk factors, accidents, driver/pilot behaviour under risk conditions, efficiency and improvement evaluation of transport prevention measures, risk perception and decision taking in traffic ground and air- risk exposition, prevention and damage evaluation of occupational risks.
  • Movilidad humana y prejuicio social. Study of the social and psychological aspects related with migrations and vulnerable groups, measurement of prejudice against different collectives, sex and minorities ¿racism, misogyny, homophobia-, developing of acceptance and rejection indicators, study of the autonomy and life quality of Elderly.
 
Componentes del grupo:
Nombre Carácter de la participación Entidad Descripción
Hector Monterde i BortDirector-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Equip d'investigació
Laura Badenes RiberaCol·laborador-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat