Logo de la Universdad de Valencia Logo Vicerrectorado de Investigación, Vicerrectorado de Innovación y Transferencia Logo del portal

Grupo de estudios sobre nuevos imaginarios culturales: espiritualidades, turismo y cuerpo - GRENIC

Referencia del grupo:

GIUV2016-302

 
Descripción de la actividad investigadora:
El Grup de Recerca Nous Imaginaris Culturals naix amb l'interès d'investigar el sorgiment, la transformació i la reinvenció de nous imaginaris culturals que seran explorats en base als ítems temàtics de les noves formes espirituals com expressió de sentit, de reinvenció de les utopies, dels reptes de la sostenibilitat i dels nous processos de patrimonialització. Els dèficits de sentit moderns i postmoderns passen per la recuperació i la reconfiguració de les velles formes de coneixement transcendent vinculades a les antigues filosofies i religions. Així, són transformades en noves creativitats culturals per a construir una visió d'allò sagrat lligada a innovadores formes transnacionals d'ecologia, espiritualitat, economia, política i relacions socials que implica la recuperació de pràctiques i coneixements ancestrals, així com l'arribada d'altres medicines i teràpies a Occident que han provocat la combinació per un nombre creixent de persones de l'us de la medicina biomèdica junt amb altres medicines i ferramentes terapèutiques. Aquest "reencantament del món" s'inscriu en un context de progressiva desinstitucionalizació de la religió que potencia la recerca personal en la...El Grup de Recerca Nous Imaginaris Culturals naix amb l'interès d'investigar el sorgiment, la transformació i la reinvenció de nous imaginaris culturals que seran explorats en base als ítems temàtics de les noves formes espirituals com expressió de sentit, de reinvenció de les utopies, dels reptes de la sostenibilitat i dels nous processos de patrimonialització. Els dèficits de sentit moderns i postmoderns passen per la recuperació i la reconfiguració de les velles formes de coneixement transcendent vinculades a les antigues filosofies i religions. Així, són transformades en noves creativitats culturals per a construir una visió d'allò sagrat lligada a innovadores formes transnacionals d'ecologia, espiritualitat, economia, política i relacions socials que implica la recuperació de pràctiques i coneixements ancestrals, així com l'arribada d'altres medicines i teràpies a Occident que han provocat la combinació per un nombre creixent de persones de l'us de la medicina biomèdica junt amb altres medicines i ferramentes terapèutiques. Aquest "reencantament del món" s'inscriu en un context de progressiva desinstitucionalizació de la religió que potencia la recerca personal en la esfera individual i que genera el fenomen de "creure sense pertànyer" a la vegada que s'articula en moviments moderns, psico-físic-espirituals que ofereixen una religiositat experiencial, emocional, mística, fortament eclèctica, amb una orientació salvadora pragmàtica, ara i aquí, i un holisme o universalisme tenyit de cientificitat, ecologia i humanitarisme genèric. Finalment, ens acostem als nous imaginaris culturals a través de la sostenibilitat, i en particular, la sostenibilitat dels sistema alimentari preocupen també als practicants d'aquestes noves espiritualitats protagonistes de l'emergència de valors i estils de vida nous. Però el qüestionament de la relació entre alimentació, salut, drets dels animals i sostenibilitat en el model de producció i consum capitalista no ha deixat de créixer entre diferents sectors socials en el darrers anys. No obstant, les pràctiques i els itineraris de consum alimentari mostren una gran desigualtat, no només en el grau de percepció del dilema ètic respecte a l'explotació dels animals i l'esgotament dels ecosistemes, sinó també en les possibilitats d'accés a un sistema alimentari i a uns aliments més saludables i sostenibles. Aquests ítems principals ens permetran també acostar-nos a una sèrie d'eixos analítics transversals entre els que cal destacar el gènere (segregació i estratificació social al voltant dels imaginaris), en tant en quan en l'articulació d'aquests fenòmens podem observar clares diferències entre dones i homes, així com la globalització (els imaginaris acompanyen diferents globalitzacions), la identitat (adaptació i/o resistència a allò global), l'universalisme (tensió entre conceptes universals i realitats locals), el imaginaris utòpics (noves utopies de transformació social), el gènere i les comunitats global (imaginaris contemporanis construïts a partir de articulació entre xarxes socials globals).
[Leer más][Ocultar]
 
Página Web:

No indicada

 
Objetivos cientificotécnicos:
  • Objectiu general: Aquest grup d'estudi naix amb l'objectiu de localitzar, registrar i analitzar els fenòmens socials contemporanis vinculats al sorgiment, la transformació i la reinvenció de nous imaginaris culturals en base a les línies d'investigació proposades: espiritualitats, turisme i cos.
  • Investigar la relació que s'estableix entre cos i activitat turística per a reflexionar sobre com s'articulen diferents imaginaris i pràctiques de consum cultural.
  • Descriure i analitzar l'aparició de noves formes de gestionar la salut, fruit de l'arribada de medicines i teràpies d'arreu del món que es reconfiguren en formes alternatives al paradigma dominant biomèdic.
  • Investigar l'emergència d'un nou camp d'acció social fruit de la confluència entre la salut i l'espiritualitat en el que la sanació és entesa com a procés i responsabilitat personal.
  • Aprofundir en la construcció social, cultural i política del cos prenent com a eix analític el imaginari corporal del món occidental.
  • Analitzar les utopies de transformació sociopolítica que han estat concebudes i posades en pràctica des de moviments globals d'espiritualitat.
  • Analitzar els imaginaris distòpics creats i posats a circular entre moviments espirituals que conceben la crisi i el col·lapse global com un procés de renovació de la humanitat.
 
Líneas de investigación:
  • Nuevas Espiritualidades, Salud y Bienestar. Descripció i anàlisi de la amplíssima varietat de disciplines i tècniques nutricionals, terapèutiques, esotèriques i espirituals que han arribat a Occident a través de les quals s'han modificat els imaginaris del cos, la salut i l'espiritualitat conformant un nou camp d'acció social.
  • Espiritualidades y Utopias de Transformació. Anàlisi de com els diferents imaginaris que sorgeixen i es reprodueixen en contextos de grups de noves espiritualitats estan vinculats a utopies de transformació sociopolítica, i de com es desenvolupen determinades pràctiques socials que tenen finalitat d'aplicació d'aquesta agenda.
  • Sostenibilidad, alimentación y salud. Investigar la relació entre sostenibilitat i alimentació, per a reflexionar sobre com s'articulen diferents imaginaris, itineraris i pràctiques de consum alimentari en relació a la sostenibilitat i la salut.
 
Componentes del grupo:
Nombre Carácter de la participación Entidad Descripción
María José Albert RodrigoDirector-a UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Equip d'investigació
Miquel Ángel Ruiz TorresMembre UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a Interí-na
Reis Lloría AdaneroCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Associat-da
Eva Mompó LópezCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Maria Teresa Ojeda MataCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Equip de Treball
Yaiza Pérez AlonsoEquip de Treball UVEG-Valencia Professor-a Associat-da
María Teresa Vicente RabanaqueEquip de Treball UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a