Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Socials Logo del portal

Funcions

  1. Valorar periòdicament el funcionament global de la Facultat,amb especial atenció als aspectes organitzatius i acadèmics.
  2. Proposar els mitjans i les accions adients per un millorament continu de l'ensenyament i dels indicadors inclosos en els processos d'avaluació i d'acreditació.
  3. Establir i supervisar els plans estratègics per adequar el centre als estàndards internacionals de qualitat.
  4. Difondre la cultura de qualitat en el centre i les titulacions que imparteix.

Composició 

Alarcón Agulló, Pablo Estudiant

Alegre Nueno, Manuel

Vocal

Aradilla  Marqués, M.José

Presidenta

Calvo Palomares, Ricard Vocal

Camara Valles, M.Vanessa

Vocal

Domingo Oltra, Rosario C.

Vocal

Fernández Mesa, Anabel

Vocal

Fernández Prats, Celia

Vocal

Gregori Monzó, Trinitat

Vocal

Llopis Goig, Ramón

Vocal

Masanet Ripoll, Erika Vocal

Pérez Cosín, Josep Vicent

Vocal

Redondo Cano, Ana María Vocal
Royo Ruiz, Isabel Vocal
Rubio Coppillie, Carmen Estudiant

Ruiz Torres, Miguel Ángel

Vocal

Tordera Santamatilde, M.Nuria

Vocal