UVtransparènciaUniversitat de València Logo del portal

La Universitat de València és una universitat multidisciplinària i generalista, duent a  terme la seua activitat investigadora en múltiples àrees de coneixement.

La informació d’interès per a les empreses i institucions, sobre Capacitats Científiques i Tecnològiques i sobre els Resultats d’Investigació, es troba disponible per a ser oferida i transferida a l’entorn soci-econòmic a través de l’Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació (OTRI).

Així mateix, la UV ofereix una sèrie de Recursos Singulars, o estructures dotades de personal i equipament altament especialitzat, que presten serveis de suport a les activitats de R+D que es desenvolupen en entitats públiques o privades.

L’OTRI edita, a més, un conjunt de Dossiers Sectorials que arrepleguen l’Oferta Científic Tècnica de la UV, organitzada per àrees d’activitat concretes.

Finalment, és possible consultar la seua oferta en R+D+i en catàlegs elaborats per altres entitats amb les quals la UV col·labora, o bé visitant les Estructures d’Investigació de la Universitat de València.