UVtransparènciaUniversitat de València Logo del portal

La Universitat de València és una institució multidisciplinària i generalista, que duu a terme la seua activitat investigadora en múltiples àrees de coneixement.

Aquest portal pretén fomentar i dinamitzar la transferència de coneixement i promoure l'esperit innovador per a afavorir la col·laboració entre investigadors acadèmics i industrials, visibilitzant i impulsant projectes innovadors que donen resposta a les necessitats de la societat, procurant vincles immediats que permeten generar sinergies i oferir solucions d'abast i rendibilitat social.

La informació d'interés per a les empreses i institucions, sobre Capacitats, Línies, Grups, Recursos, Projectes i Resultats d'investigació, es troba disponible per a ser oferida i transferida a l'entorn socioeconòmic a través del Servei de Transferència i Innovació i el Servei de Gestió de la Investigació.

Per a una millor recuperació de la informació, tota l’OCT de la UV s'estructura fonamentalment sobre la base de dues dimensions intervinculades entre si: per àrees i per tipus d'OCT.

Àrees

 • Salut
  • Salut al llarg de tot el cicle vital
  • Determinants ambientals i socials de la salut
  • Malalties no transmissibles i malalties rares
  • Malalties infeccioses, incloses les malalties associades a la pobresa i desateses
  • Eines, tecnologies i solucions digitals per a la salut i l'assistència, en particular la medicina personalitzada
  • Sistemes d'atenció sanitària
 • Cultura, creativitat i societat inclusiva
  • Democràcia i governança
  • Cultura, patrimoni cultural i creativitat
  • Transformacions socials i econòmiques
 • Seguretat civil per a la societat
  • Societats resistents a les catàstrofes
  • Ciberseguretat
  • Protecció i seguretat
 • Món digital, indústria i espai
  • Tecnologies de fabricació
  • Tecnologies digitals clau, com les tecnologies quàntiques
  • Materials avançats
  • Intel·ligència artificial i robòtica
  • Internet de nova generació
  • Computació avançada i macrodades
  • Indústries circulars
  • Indústries netes i amb baixes emissions de carboni
  • Espai, inclosa l'observació de la Terra
  • Tecnologies facilitadores emergents
 • Clima, energia i mobilitat
  • Ciències i solucions climàtiques
  • Subministrament d'energia
  • Sistemes i xarxes d'energia
  • Edificis i instal·lacions industrials en la transició energètica
  • Competitivitat industrial en el transport
  • Comunitats i ciutats
  • Un transport i una mobilitat nets, segurs i accessibles
  • Mobilitat intel·ligent
  • Emmagatzematge d'energia
 • Alimentació, bioeconomía, recursos naturals, agricultura i medi ambient
  • Observació del medi ambient
  • Biodiversitat i recursos naturals
  • Agricultura, silvicultura i zones rurals
  • Mars, oceans i aigües continentals
  • Sistemes circulars
  • Sistemes d'innovació de base biològica en la bioeconomía de la UE
  • Sistemes alimentaris

Tipus d’OCT

 • Capacitats UV
 • Línies d'investigació UV
 • Grups d'investigació UV
 • Recursos d'investigació UV
 • Projectes d'investigació UV
 • Resultats d'investigació UV

Així mateix, la UV disposa de Serveis Científic-Tècnics Especialitzats. Es tracta d'estructures de la UV dotades de personal i equipament altament especialitzat, que presten serveis de suport a les activitats d'I+D+i que es desenvolupen en entitats públiques o privades.