UVtransparènciaUniversitat de València Logo del portal

Els Estatuts de la Universitat de València atribueixen al rector o rectora les competències referides a la gestió de la Universitat. Per a assegurar-se el bon funcionament de la institució, el rector o la rectora es dota d'un Consell de Direcció en el qual delega les responsabilitats de gestió del govern de la institució.

L'actual Consell de Direcció està constituït per la rectora, la secretària general, el gerent, el delegat per a estudiants i pels següents vicerectorats:

 • Ordenació Acadèmica i Professorat
 • Investigació
 • Innovació i Transferència
 • Internacionalització i Cooperació
 • Cultura i Esport
 • Estudis i Política Lingüística
 • Ocupació i Programes Formatius
 • Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació
 • Projecció Territorial i Societat
 • Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat
 • Economia i Infraestructures

Els vicerectors i les vicerectores assisteixen el rector o la rectora en les seues tasques i exerceixen les competències que se’ls atribuesquen per assegurar el regular funcionament de la Universitat de València. Els vicerectors i les vicerectores són nomenats pel rector o la rectora entre els membres de la Universitat de València que compleixen els requisits legals. Així mateix, el rector o la rectora determina les denominacions dels vicerectorats i defineix les matèries de llurs competències.

Delegació de funcions

Publicada la Resolució del Rectorat de la Universitat per la qual es delega funcions en vicerectors, vicerectores, secretària general, gerent i altres òrgans universitaris:

 • Resolució del 12 de gener de 2021, del Rectorat, per la qual s’aprova la delegació de competències en els vicerectors i les vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans d’aquesta universitat (DOCV 18-1-2021)