UVtransparènciaUniversitat de València Logo del portal

  • detall del sostre

Benvinguda

Benvinguts i benvingudes a la web de la Universitat de València.

La nostra és una universitat que, fundada fa més de cinc segles pels Jurats de la Ciutat, ha esdevingut una moderna universitat pública que imparteix la seua docència en totes les branques del coneixement: ciències experimentals, enginyeries, ciències de la salut, humanitats, ciències socials, econòmiques i jurídiques i ciències de l’educació.

Més de 45.800 estudiants de grau i 8.600 estudiants de postgrau es distribueixen en els nostres Campus (Blasco Ibáñez, Burjassot-Paterna i Tarongers) per cursar estudis impartits per més de 3.300 docents i investigadors, amb el suport de més de 1.700 persones dedicades a l’administració i serveis.

A aquest web podeu trobar tota la informació sobre la nostra Universitat: les seues instal·lacions, els seus centres, departaments, instituts d’investigació i serveis. I també sobre totes les activitats que desenvolupa la Universitat: docència, investigació, creació i difusió cultural, transferència de coneixement al sector públic i privat, cooperació internacional i solidaritat.

Tots els que formem aquesta comunitat universitària estem compromesos en continuar essent una universitat de referència: som la segona universitat europea en recepció d’estudiants Erasmus, la quarta universitat d’Espanya en investigació i, segons els rankings internacionals més prestigiosos, som la quarta universitat espanyola.

A aquesta web podràs conéixer-nos millor. T’invite a participar activament de la vida universitària en aquesta institució, que és un referent internacional que uneix tradició i modernitat, ciència i coneixement, cultura i societat.

Esperem comptar amb tu per a continuar desenvolupant el nostre esforç per a fer una societat millor, més justa i desenvolupada, més sostenible i avançada, que fomente la igualtat efectiva entre homes i dones i proporcione una major qualitat de vida als ciutadans i ciutadanes.