UVtransparènciaUniversitat de València Logo del portal

Amb un total de 58.390 estudiants i estudiantes que suposen el 35% del total de les matrícules en títols oficials i el 40,7% dels graduats i graduades del Sistema Universitari Públic Valencià, la Universitat de València és la primera de les universitats valencianes.

Participació en el SUPV

La major part de la matrícula d’estudiants i estudiantes es concentra en els XX títols de grau oficial (76,64% del total de l’estudiantat).
En els 102 màsters oficial es concentra el 7,69% del total de la matrícula de la Universitat de València, mentre els 321 programes de postgrau propi suposen el 9,95% de la matrícula. Els 74 programes de doctorat compten amb un 5,73% del total d’estudiants i estudiantes matriculades a la Universitat.

Distribució d'estudiants


La Universitat de València és líder en internacionalització a nivell europeu, ocupant la segona posició d’Europa en recepció d’estudiants Erasmus.
Seguint aquest enllaç pot accedir al mapa de la internacionalització de la Universitat de València.

Per a donar suport als seus estudiants i estudiantes, la Universitat de València, en el context de greu crisi econòmica actual, a proposta del Consell de Direcció i per acord del seu Consell de Govern , ha incrementat la seua política de beques pròpies.
Un total de 2.641 estudiants i estudiantes han rebut beques per un import de 2.464.669 euros en les 34 convocatòries de beques pròpies de la Universitat.

Font: Informe de gestió 2013, presentat a la sessió de Claustre de 22 de maig de 2014.