UVtransparènciaUniversitat de València Logo del portal

La Vicerectora de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable, mitjançant el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació, gestiona els diferents programes d'intercanvi amb universitats estrangeres i nacionals, així com diverses convocatòries de cooperació internacional i de foment del desenvolupament en l’àmbit de la cooperació universitària al desenvolupament (CUD).

Les seues àrees de gestió son:

  • educació per al desenvolupament de ciutadans socialment responsables,
  • formació, per a promoure una ciutadania global i conscienciar de la implantació efectiva dels Drets Humans
  • suport a la investigació en desenvolupament humà sostenible i cooperació.
  • sensibilització, informació i documentació, projectes de cooperació per a reduir els desequilibris i les injustícies que social, econòmica i culturalment afecten els pobles més desfavorits i empobrits del món. Pau, solidaritat i polítiques de bon govern

Les principals tasques desenvolupades per la Unitat de Cooperació del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació són:

  • Gestionar les convocatòries de beques i ajudes que aprova cada any la Comissió 0,7 de la Universitat de València, entitat que gestiona l'aplicació del 0,7 del pressupost de la institució per a la cooperació al desenvolupament.
  • Supervisar els projectes de cooperació al desenvolupament tant en les convocatòries pròpies de la Universitat de València com en les convocatòries d'altres institucions, com l'Ajuntament de València, la Generalitat Valenciana, l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID) i el Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació (MAEC).
  • Coordinar cursos i jornades de sensibilització de cooperació.
  • Promoure la participació de la Universitat de València en xarxes i institucions internacionals en matèria de cooperació.