UVtransparènciaUniversitat de València Logo del portal

La missió de la Universitat de València explicita la raó de ser de la institució, atés el marc legal i estatutari. El procés de reflexió estratègica realitzat per definir el Pla Estratègic de la Universitat de València 2008-2011 va donar lloc a la definició de la missió de la Universitat..

 

Entenem que aquest enunciat segueix plenament vigent, si bé la seua consecució requerirà objectius i línies d’acció diferents que centren l’atenció en els nous reptes i circumstàncies.

«La Universitat de València té com a missió formar professionals competents en l’àmbit europeu i fomentar una recerca de prestigi i d’impacte internacional que contribuïsca al desenvolupament de la nostra societat. La formació i la recerca fomenten les tasques que també realitza en l’àmbit de difusió de la ciència i la cultura i en la reafirmació dels valors democràtics de la societat en general, i de la valenciana en particular.»