Logo de la Universitat de València Logo Portal de Transparència Logo del portal

Les Cartes de Serveis són un instrument mitjançant el qual les unitats organitzatives de la Universitat de València informen a la comunitat universitària i la societat en general sobre:

  • els serveis que presten

  • els compromisos que s'assumeixen en la seua prestació

  • els drets i deures de les persones usuàries en relació amb aquests serveis

Per tant, constitueixen una eina de comunicació útil, fomentant la transparència de la gestió universitària.

El Servei d'Anàlisi i Planificació s'encarrega de la coordinació de les cartes de serveis de la UV, facilitant la Guia d'elaboració, així com formació i suport Tècnic a les Comissions de Redacció.