UVtransparènciaUniversitat de València Logo del portal

Les Cartes de Serveis són un instrument mitjançant el qual les unitats organitzatives de la Universitat de València informen a la comunitat universitària i la societat en general sobre:

  • els serveis que presten
  • els compromisos que s'assumeixen en la seua prestació
  • els drets i deures de les persones usuàries en relació amb aquests serveis

Per tant, constitueixen una eina de comunicació útil, fomentant la transparència de la gestió universitària.

El Servei d'Anàlisi i Planificació s'encarrega de la coordinació de les cartes de serveis de la UV, facilitant la Guia d'elaboració, així com formació i suport Tècnic a les Comissions de Redacció.

Accés a la Guia d'elaboració de les cartes de serveis de la UV