Logo de la Universitat de València Logo del portal

  • Cadires
Referència Conveni Document(s)
2018-071

Conveni de col·laboració amb la Universidad de Ibagué (Colòmbia).

Data aprovació Consell de Govern: 24/04/18
Àrea: Estudis de postgrau

2018-070

Conveni de col·laboració amb la Università degli Studi Federico II di Napoli, per al desenvolupament del programa de doctorat en Ciències de l'Alimentació de la Universitat de València i del programa de doctorat en Nutracètics, Aliments Funcionals i Salut Humana de la Univesità degli Studi Federico II di Napoli.

Data aprovació Consell de Govern: 24/04/18
Àrea: Estudis de postgrau

2018-069

Conveni de col·laboració amb l'Asociación Sistemas de Organización Local para el Impulso de las Economías BioMediterráneas (Asociación Sol).

Data aprovació Consell de Govern: 24/04/18
Àrea: Investigació

2018-068

Conveni de col·laboració amb la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per al desenvolupament de la "Càtedra Universitària d'Aplicació de Metodologies Estadístiques, Econòmiques i d'Aprenentatge Automàtic per a la Detecció de Delictes Financers i Blanqueig de Capitals, Càtedra DEBLANC".

Data aprovació Consell de Govern: 24/04/18
Àrea: Investigació

2018-067

Conveni marc de col·laboració amb el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ, A.C.) i la Fundació per al Foment de la Investigació Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO).

Data aprovació Consell de Govern: 24/04/18
Àrea: Investigació

2018-047

Conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana, mitjançant la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per al foment d'activitats en matèria d'igualtat en la diversitat, per a l'exercici 2018.

Data aprovació Consell de Govern: 27/03/18
Àrea: Relacions institucionals

2018-046

Conveni de col·laboració amb la Diputació de València, per a la realització dels programes Europes Menudes, Festival Serenates, i Festival La Cabina.

Data aprovació Consell de Govern: 27/03/18
Àrea: Relacions institucionals

2018-045

Conveni marc de col·laboració amb la Fundación Secretariado Gitano de la Comunitat Valenciana.

Data aprovació Consell de Govern: 27/03/18
Àrea: Participació i projecció territorial

2018-044

Conveni marc de col·laboració amb l'ajuntament de Gata de Gorgos.

Data aprovació Consell de Govern: 27/03/18
Àrea: Participació i projecció territorial

2018-043

Conveni marc de col·laboració amb la EAPN Comunitat Valenciana - Xarxa per la Inclusió.

Data aprovació Consell de Govern: 27/03/18
Àrea: Participació i projecció territorial

2018-042

Conveni de col·laboració amb la Universidad Pedagógica Nacional (Colòmbia).

Data aprovació Consell de Govern: 27/03/18
Àrea: Internacionalització

2018-041

Conveni de col·laboració amb la Universidad Piloto de Colombia.

Data aprovació Consell de Govern: 27/03/18
Àrea: Internacionalització

2018-040

Conveni de col·laboració amb la Fundación Latinoamericana de Ciencias Sociales - Programa Uruguay (Uruguai).

Data aprovació Consell de Govern: 27/03/18
Àrea: Internacionalització

2018-039

Conveni de col·laboració amb l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per a l'exercici de l'activitat investigadora relacionada amb el risc d'inundacions.

Data aprovació Consell de Govern: 27/03/18
Àrea: Investigació

2018-038

Conveni de col·laboració amb l'Associació "Paisaje Cultural de la Vid y el Vino, Territorio Bobal".

Data aprovació Consell de Govern: 27/03/18
Àrea: Investigació

2018-037

Conveni de col·laboració amb el Grupo Español de Pacientes con Cáncer.

Data aprovació Consell de Govern: 27/03/18
Àrea: Investigació

2018-036

Conveni de col·laboració amb E-Medika Chambers, SL (BIOBARICA) i la Fundació FIVAN.

Data aprovació Consell de Govern: 27/03/18
Àrea: Investigació

2018-035

Conveni de col·laboració amb el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, per a la digitalització 3D de col·leccions d'arqueologia maia del Museu d'Amèrica.

Data aprovació Consell de Govern: 27/03/18
Àrea: Investigació

2018-034

Conveni de cooperació amb l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, pel que s'estableix un marc de regulació per a la creació i funcionament de la Unitat Mixta d'Investigació denominada "Gestió Biotecnològica de Plagues".

Data aprovació Consell de Govern: 27/03/18
Àrea: Investigació

2018-033

Conveni marc de col·laboració amb la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Data aprovació Consell de Govern: 27/03/18
Àrea: Investigació

2018-032

Conveni de col·laboració amb el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), per a la implementació de les mestries del Prograga Bec.Ar.

Data aprovació Consell de Govern: 27/03/18
Àrea: Estudis de postgrau

2018-021

Conveni marc de col·laboració amb el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.

Data aprovació Consell de Govern: 30/01/18
Àrea: Relacions institucionals

2018-020

Conveni amb l'Ajuntament de València, per a la regularització patrimonial d'immobles d'ambdues administracions.

Data aprovació Consell de Govern: 30/01/18
Àrea: Relacions institucionals

2018-019

Conveni marc de col·laboració amb l'Instituto Tecnológico de Santo Domingo -Intec- (República Dominicana).

Data aprovació Consell de Govern: 30/01/18
Àrea: Internacionalització

2018-018

Conveni marc de col·laboració amb la Universidad de Santiago de Chile.

Data aprovació Consell de Govern: 30/01/18
Àrea: Internacionalització

2018-017

Conveni marc de col·laboració amb la Institute of Europe of Russian Academy of Sciencies (Rússia).

Data aprovació Consell de Govern: 30/01/18
Àrea: Internacionalització

2018-016

Conveni marc de col·laboració amb la Adama Science and Technology University (Etiòpia).

Data aprovació Consell de Govern: 30/01/18
Àrea: Internacionalització

2018-015

Conveni marc de col·laboració amb la Universidad Anáhuac México.

Data aprovació Consell de Govern: 30/01/18
Àrea: Internacionalització

2018-014

Conveni de col·laboració amb la Red Internacional de Educación para el Trabajo (RIET).

Data aprovació Consell de Govern: 30/01/18
Àrea: Investigació

2018-013

Conveni de col·laboració amb No Spoon Tech Lab, S.L.

Data aprovació Consell de Govern: 30/01/18
Àrea: Investigació

2018-012

Conveni de col·laboració amb Intelema Relaciones Humanas Inteligentes, S.L.

Data aprovació Consell de Govern: 30/01/18
Àrea: Investigació

2018-011

Conveni de col·laboració amb Innsomnia Accelerator, S.L.

Data aprovació Consell de Govern: 30/01/18
Àrea: Investigació

2018-010

Conveni de col·laboració amb la Fundació Parc Científic Universitat de València.

Data aprovació Consell de Govern: 30/01/18
Àrea: Investigació

2018-009

Conveni de col·laboració amb el BBV Research, per al desenvolupament de l'estudi "El análisis de los efectos de los shocks fiscales y financieros de la economía española".

Data aprovació Consell de Govern: 30/01/18
Àrea: Investigació

2017-317

Conveni de col·laboració amb l'ONGD Farmacéuticos Mundi, per a formar part de la Xarxa Sanitària Solidària de València (RSSV).

Data aprovació Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Internacionalització

2017-316

Conveni marc de col·laboració amb la Universidad de Guayaquil (Equador).

Data aprovació Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Internacionalització

2017-315

Conveni marc de col·laboració amb la Universidad de Occidente (Mèxic).

Data aprovació Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Internacionalització

2017-314

Acord específic de col·laobració amb la Acadèmia Russa d'Economia Nacional i Administració Pública, pel qual s'estableixen les condicions extraordinàries del programa de doble titulació en el Grau de Negocis Internacionals (GIB), durant els cursos acadèmics 2017-2018 i 2018-2019.

Data aprovació Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Internacionalització

2017-313

Conveni específic de col·laboració amb la Universidad de Buenos Aires (Argentina), pel qual s'estableixen les condicions d'un programa de col·laboració i intercanvi estudiantil.

Data aprovació Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Internacionalització

2017-312

Conveni de col·laboració amb Merck Sharp & Dohme de España, S.A., per al desenvolupament del "Màster en Trasnsplantament Hematopoiètic" (4ª edició).

Data aprovació Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Estudis de postgrau

2017-311

Conveni de col·laboració amb Merck Sharp & Dohme de España, S.A., per al desenvolupament del "Màster en Malalties Infeccioses en Cures Intensives" (4ª edició).

Data aprovació Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Estudis de postgrau

2017-310

Conveni de col·laboració amb l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe "Fundació per a la investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic la Fe de la Comunitat Valenciana" per a regular el funcionament de la Unitat Mixta d'Hepatologia Experimental.

Data aprovació Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Investigació

2017-309

Conveni de col·laboració amb l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe "Fundació per a la investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana", per a regular el funcionament de la Unitat Mixta d'Investigació Cerebrovascular.

Data aprovació Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Investigació

2017-308

Conveni de cooperació amb la Fundación Igenomix per a establir una marc de regulació per a la creació i funcionament de la Unitat Mixta d'Investigació denominada "Medicina Reproductiva i Regenerativa".

Data aprovació Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Investigació

2017-307

Conveni de col·laboració amb la Junta Asociada Provincial de Badajoz de la Asociación Española contra el Cáncer.

Data aprovació Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Investigació

2017-306

Conveni de col·laboració amb la Universitat Jaume I de Castelló.

Data aprovació Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Investigació

2017-305

Conveni marc de col·laboració amb la Real Academia de Bellas Artes San Carlos.

Data aprovació Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Relacions institucionals

2017-304

Conveni de col·laboració amb el Ministeri de Defensa, per a la digitalització dels expedients dels soldats de la província de València dels fons de batallons disciplinaris de soldats treballadors, dipositats a l'Arxiu General Militar de Guadalajara, per a la seua utilització en l'Aula d'Història i Memòria Democràtica, depenent del Vicerectorat de Cultura i Igualtat i pertanyent a la Universitat de València.

Data aprovació Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Relacions institucionals

2017-303

Conveni marc de col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana, per a la col·laboració i participació en el projecte "Museu de la Universitat de València d'Història Natural".

Data aprovació Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Relacions institucionals

2017-266

Conveni de col·laboració amb l'ONG Plena Inclusión, per a la realització del Màster Universitari Erasmus Mundus en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans (WOP-P EMJMD).

Data aprovació Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Estudis de postgrau

2017-265

Conveni de col·laboració amb l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE), per al desenvolupament del Màster Universitari Erasmus Mundus en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans (WOP-P EMJMD).

Data aprovació Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Estudis de postgrau

2017-264

Conveni marc de col·laboració amb la Northeast Normal University (Xina).

Data aprovació Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Internacionalització

2017-263

Conveni marc de col·laboració amb la Universidad Nacional de Villa María (Argentina).

Data aprovació Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Internacionalització

2017-262

Conveni marc de col·laboració amb la Universidad Nacional de Río Negro (Argentina).

Data aprovació Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Internacionalització

2017-261

Conveni marc de col·laboració amb la Universidad de Medellín (Colòmbia).

Data aprovació Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Internacionalització

2017-260

Conveni marc d'intercanvi d'estudiants amb la North Carolina State University (EEUU).

Data aprovació Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Internacionalització

2017-259

Conveni marc internacional amb la Corporación Universidad de la Costa CUC (Colòmbia).

Data aprovació Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Internacionalització

2017-258

Conveni marc de col·laboració amb la Universidad Piloto de Colombia.

Data aprovació Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Internacionalització

2017-257

Conveni marc de col·laboració amb la Universidad de La Serena (Xile).

Data aprovació Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Internacionalització

2017-256

Conveni marc de col·laboració amb la Fundació per al Desenvolupament i la Innovació de la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament d'activitats en el marc de la indústria 4.0.

Data aprovació Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Investigació

2017-255

Conveni marc de col·laboració amb Power Electronics España, S.L.

Data aprovació Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Investigació

2017-254

Conveni singular de col·laboració amb l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) per a la utilització de la metodologia d'avaluació de riscos psicosocials "UNIPSICO" en les avaluacions de riscos del personal de la Generalitat Valenciana.

Data aprovació Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Investigació

2017-253

Conveni amb l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per al desenvolupament del Pla de Vigilància Radiològica en Emergències (PVRE).

Data aprovació Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Investigació

2017-237

Conveni marc amb l'Acadèmica Valenciana de la Llengua, per a la colaboració cultural, educativa i científica en activitats relacionades amb la promoció del valencià.

Data aprovació Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Relacions institucionals

2017-236

Conveni de col·laboració amb la Depuración de Aguas del Mediterráneo, per a la creació de la "Càtedra DAM de Gestió Integral i Recuperació de Recursos de l'Aigua Residual".

Data aprovació Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Internacionalització

2017-235

Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de València, per a la creació de la "Càtedra Model Econòmic Sostenible de València i Entorn. Càtedra MODEVAL".

Data aprovació Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Internacionalització

2017-234

Conveni de col·laboració amb la Fundació de la Comunitat Valenciana Hospital General, per a la investigació biomédica, docència i desenvolupament de les Ciències de la Salut.

Data aprovació Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Investigació

2017-233

Conveni general de col·laboració amb la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat Miguel Hernández d'Elx, la Universidad de Zaragoza, l'Instituto Tecnològico de Sonora (Mèxic), la Universidad Autònoma de Nuevo León (Mèxic), la Universidad Autònoma del Estado de Morelos (Mèxic), la Universidad de Guadalajara centro universitario de La Costa (Mèxic) i la Universidad Autónoma de Sinaloa (Mèxic), per a la constitució de la xarxa iberoamericana per a l'estudi de la violència en l'adolescència (RIEVA).

Data aprovació Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Investigació

2017-232

Conveni de col·laboració amb el Valencia Club de Fútbol.

Data aprovació Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Investigació

2017-231

Conveni específic de col·laboració amb la Universidade Federal do Paraná (Brasil).

Data aprovació Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Investigació

2017-230

Conveni amb l'Instituto de Estudios Fiscales, per a l'organització del XXV Encuentro de Economía Pública.

Data aprovació Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Investigació

2017-229

Conveni marc de col·laboració amb la Sociedad Española de Abastecimientos, S.A.

Data aprovació Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Investigació

2017-228

Conveni marc de col·laboració científica i tecnològica amb International Business Machines, S.A. (IBM, S.A.).

Data aprovació Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Investigació

2017-227

Conveni de col·laboració amb el Centre de Salut Sexual i Reproductiva Font Sant Lluís.

Data aprovació Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Investigació

2017-218

Conveni de col·laboració amb la Universidad de Antioquia (Colòmbia), per a proporcionar el marc per a la realització dels estudis conduents a l'obtenció del títol propi d'Expert Universitari en Accounting and Corporate Finance Research.

Data aprovació Consell de Govern: 25/07/17
Àrea: Estudis de postgrau

2017-217

Conveni de col·laboració amb la Universidad APEC (República Dominicana), per a proporcionar el marc per a la realització dels estudis conduents a l'obtenció del títol propi "Màster en Auditoria Integral i Control de Gestió".

Data aprovació Consell de Govern: 25/07/17
Àrea: Estudis de postgrau

2017-216

Conveni de col·laboració amb la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de València, S.A.U., per al desenvolupament del curs d'Expert Universitari en Borses i Mercats Financers Espanyols, 16ena edició.

Data aprovació Consell de Govern: 25/07/17
Àrea: Estudis de postgrau

2017-215

Conveni de col·laboració amb la Fundació de la Comunitat Valenciana Institut d'Ecologia Litoral, per a establir les bases per al desenvolupament del projecte "Ecological Status of AQuatic systems with Sentinel satellites (ESAQS)".

Data aprovació Consell de Govern: 25/07/17
Àrea: Investigació

2017-214

Conveni de col·laboració amb l'Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) de la República Dominicana, per a la realització d'activitats de capacitació, investigació, assessorament i de qualsevol altre àmbit d'interés mutu.

Data aprovació Consell de Govern: 25/07/17
Àrea: Investigació

2017-213

Conveni de col·laboració amb l'Institut d'Investigació Sanitària de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe, per al desenvolupament del projecte "Lenguaje figurativo i anáforas en lectores con Trastornos del Desarrollo: Estudio de movimientos oculares y potenciales evocados".

Data aprovació Consell de Govern: 25/07/17
Àrea: Investigació

 
 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies