Cartell de l'anunci.
Assignatura de Relacions de Gènere (6 Crèdits ECTS). Inscripció Oberta.

Dirigida a qualsevol estudiant de grau, siga com siga el curs en el qual es trobe i el centre en el que estiga cursant els seus estudis, pot matricular-se de l'Assignatura de Relacions de Gènere.

Link per a automatrícula: http://links.uv.es/w2e0ip8

A fi d'adaptar específicament el contingut a les diverses branques de coneixement, s'impartiran quatre assignatures:

-Relacions de gènere, salut i societat (6 crèdits ECTS) per a le stitulacions de la Branca de Ciències de la Salut, excepte Farmàcia.

-Relacions de gènere, pensament, història i societat (6 crèdits ECTS) per a les titulacions de la Branca d'Arts i Humanitats, a més de Magisteri, Pedagogia i Educació Social.

-Relacions de gènere, polítiques, ciutadania i societat (6 crèdits ECTS) per a les titulacions de la Branca de Ciències Socials i Jurídiques,excepte Magisteri, Pedagogia i Educació Social.

-Relacions de gènere, ciència, tecnologia i societat (6 crèdits ECTS) per a les titulacions de les Branques de Ciències i Enginyeria,Arquitectura, a més de Farmàcia.

Totes comparteixen uns temes comuns de formació bàsica, però incorporen també continguts específics adequats a les diferents branques.

Més informació: https://www.uv.es/uvweb/institut-universitari-estudis-dona/ca/docencia/grau/assignatures-actuals-relacions-genere-1285943356446.html

Llista d'enllaços:

 

Data De 12 de setembre de 2023 a 26 de gener de 2024. 24h. Tots els dies.

 

Lloc de realització Diferents Campus Universitaris

 
Organitza
 

Contacta cursosextensio@uv.es

 
Més informació