Incentius per a l'elaboració de material docent en valencià i anglès

Incentius per a l'elaboració de material docent en valencià i anglès

Període de l'esdeveniment: De 3 de gener de 2020 a 1 de desembre de 2020. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge de 00:00 a 23:59.

 

Lloc de realització: Servei de Política Lingüística

 
Descripció:

El Servei de Política Lingüística convoca incentius per a la qualitat lingüística en l'elaboració en valencià i anglès de materials docents i per a impulsar-ne l’ús en l’àmbit universitari. El PDI i PIF de la Universitat que tinga assignada docència en valencià o en anglès en el present quadrimestre o en el curs següent podrà sol·licitar l'incentiu des del 3 de gener fins a l'1 de desembre de 2020. La quantia dels incentius es calcularà segons la qualitat lingüística i el volum del material, i no passarà de 4.000 € a l'any per sol·licitant.

Més informació i sol·licitud en: www.spluv.es/incentius

 
Organitza:

Servei de Política Lingüística.

www.spluv.es

 

Contacta: spl@uv.es

 
Més informació: