El Consell de Govern ratifica l’adaptació de la docència a mínima presencialitat el mes de febrer

  • Gabinet de la Rectora
  • 2 de febrer de 2021
La vicerectora d'Estudis i Política Lingüística Isabel Vázquez intervé durant la sessió del Consell de Govern
La vicerectora d'Estudis i Política Lingüística Isabel Vázquez intervé durant la sessió del Consell de Govern

El Consell de Govern ha ratificat la resolució de la rectora per la qual el segon quadrimestre del curs s’inicia amb la mínima presencialitat possible, aplicant l’acord assolit pel Sistema Universitari Públic Valencià amb la Generalitat, per tal de contribuir als objectius del govern valencià de reducció de la mobilitat de les persones com a mesura per a controlar l’expansió de la COVID-19 al nostre territori.

Aquest dilluns s’ha iniciat el segon quadrimestre del curs acadèmic 2020-2021 en un context normatiu d’estat d’alarma i d’aplicació de les mesures adoptades pel govern de l’estat i el de la Generalitat per tal de contenir l’expansió de la COVID-19.

Així, davant l’evolució de la pandèmia per COVID-19 a la Comunitat Valenciana, el govern autonòmic ha adoptat un conjunt de mesures restrictives de la mobilitat i les activitats per tal de reduir al màxim els fluxos de persones i els contactes socials i familiar.

Encara que les aules continuen evidenciant-se com a espais sanitàriament segurs, d’acord amb les anàlisis realitzades per la Universitat de València i les dades proporcionades per les autoritats sanitàries, per contribuir al compliment d’aquestes mesures, el passat 26 de gener el Sistema Universitari Valencià i la Generalitat assoliren un acord pel qual es reduirà la presencialitat en els campus universitaris durant el mes de febrer.

Pot consultar la informació sobre aquest acord en UVnotícies: https://links.uv.es/GTAuN0w

La Universitat de València ja estava treballant amb els seus Centres, en el marc de la cogovernança implementada pel rectorat durant la pandèmia, en el desenvolupament d’un escenari d’ajustos en l’actual model híbrid i flexible.

Pot consultar la informació sobre el procediment d’adaptació seguit en UVnotícies:

https://links.uv.es/iaYdw36

Aquest procés d’adaptació es va realitzar en aplicació de l’article 94.2 dels Estatuts de la Universitat de València, segons els quals la rectora, en cas d’urgència i de manera provisional podrà adoptar les disposicions necessàries per al compliment dels fins de la institució, acordant, simultàniament, la convocatòria de l’òrgan competent, incloent l’assumpte en l’ordre del dia.

D’aquesta manera, en la resolució de 28 de gener, en la disposició sisena, la rectora convocava el Consell de Govern per ratificar aquests ajustaments en l’adaptació de la docència que s’han aplicat, fins el dia de hui, de manera provisional.

El Consell de Govern, reunit aquest dimarts 2 de febrer, ha ratificat aquesta resolució.

Pot consultar la resolució íntegrament en aquest enllaç: https://links.uv.es/8kXO6vG

El nivell de no presencialitat se situarà aquest mes de febrer en xifres superiors al 90% de la docència.

El model de mínima presencialitat estarà vigent durant el mes de febrer, i es revisarà en funció de l’evolució epidemiològica a la Comunitat i les mesures adoptades per les autoritats, en coordinació amb el conjunt d’universitats que integren el Sistema Universitari Públic Valencià i les autoritats de la Generalitat competents en sanitat i salut pública i en universitats.