NomAdreça/Telèfon/FaxWeb/Email/Xarxes socials
Clínica de Logopèdia

Avg/ Menéndez Pelayo s/n

46010 València (València)

963 864 995

Geolocalització

http://www.fundaciolluisalcanyis.org

logopedia@uv.es

Clínica de Psicologia

Avg. / Blasco Ibañez 21 . Fac. Psicologia

46010 València

96 398 39 81

Geolocalització

http://www.fundaciolluisalcanyis.org

psicoclin@uv.es

Clínica Odontològica

C/ Gascó Oliag, 1

46010 València (València)

963 864 175

963 864 785

Geolocalització

http://www.fundaciolluisalcanyis.org/

odontologia@uv.es

Clínica Optomètrica

C/Guardia Civil nº 22

46020 València (València)

963 937 730

Geolocalització

http://www.fundaciolluisalcanyis.org/

optometria@uv.es

Clínica Podològica

C/ Emili Panach i Ramos s/n

46020 València (València)

963 937 760

963 937 760

Geolocalització

http://www.fundaciolluisalcanyis.org/

podologia@uv.es

Clínica Universitària de Nutrició, Activitat Física i Fisioteràpia CUNAFF UV

C/Guardia Civil nº 23 (Aulari II)

46020 València (València)

963 983 488

Geolocalització

http://www.fundaciolluisalcanyis.org

cunaff@uv.es

Fundació Lluís Alcanyís

C/Gascó Oliag, 1

46010 València (València)

963 864 175

Geolocalització

http://www.fundaciolluisalcanyis.org

flla@uv.es