NomAdreça/Telèfon/FaxWeb/Email/Xarxes socials
Clínica de Logopèdia

Avg/ Menéndez Pelayo s/n

46010 València (València)

963 864 995

Geolocalització

https://www.uv.es/fundacio-lluis-alcanyis/ca/assistencia/clinica-logopedica.html

logopedia@uv.es

Clínica de Psicologia

Avg. / Blasco Ibañez 21 . Fac. Psicologia

46010 València

96 398 39 81

Geolocalització

https://www.uv.es/fundacio-lluis-alcanyis/ca/assistencia/clinica-psicologia.html

psicoclin@uv.es

Clínica Odontològica

C/ Gascó Oliag, 1

46010 València (València)

963 864 175

Geolocalització

https://www.uv.es/fundacio-lluis-alcanyis/ca/assistencia/clinica-odontologica.html

fllaopc@uv.es

Clínica Optomètrica

C/Guardia Civil nº 22

46020 València (València)

963 937 730

Geolocalització

https://www.uv.es/fundacio-lluis-alcanyis/ca/assistencia/clinica-optometrica.html

optometria@uv.es

Clínica Podològica

C/ Emili Panach i Ramos s/n

46020 València (València)

963 937 760

Geolocalització

https://www.uv.es/fundacio-lluis-alcanyis/ca/assistencia/clinica-podologica.html

podologia@uv.es

Clínica Universitària de Nutrició, Activitat Física i Fisioteràpia CUNAFF UV

C/ Guardia Civil nº 23 (Aulari II)

46020 València (València)

963 983 488

Geolocalització

https://www.uv.es/fundacio-lluis-alcanyis/ca/assistencia/clinica-universitaria-nutricio-activitat-fisica-fisioterapia.html

cunaff@uv.es

nutricional@uv.es

Fundació Lluís Alcanyís

C/Gascó Oliag, 1

46010 València (València)

963 864 175

Geolocalització

https://www.uv.es/fundacio-lluis-alcanyis/ca/fundacio-lluis-alcanyis-universitat-valencia.html

flla@uv.es