Teoria crítica - TCr

Referència del grup:

GIUV2016-326

 
Descripció de l'activitat investigadora:

Investigacions sobre la Teoria Crítica en ciències socials i humanitats. Es realitzan recerques i traduccions sobre autors relacionats amb l'Institut d'Investigació de la Universitat de Frankfurt, seu de l'anomenada Teoria Crítica en filosofia i sociologia, com ara: T. W. Adorno, W. Benjamin, J. Habermas, A. Honneth, S. Kracauer, etc., així com les seues fonts en la filosofia de Hegel i Marx. Aquestes recerques s'apliquen a àmbits filosòfics (estètica, filosofia del dret, història de la filosofia, teoria de les arts) i sociològics (anàlisi sociològica del discurs, discriminació, teoria sociològica).El grup de recerca col·labora amb les línies de doctorat de ciències socials sobre patologies socials, patologies de la raó i teoría social i sociològica.

 
Pàgina Web:
 
Objectius cientificotècnics:
  • Reactualizar y difundir la Teoría Crítica y responder desde la fundamentación histórico-conceptual a problemas actuales.
 
Línies d'investigació:
  • Teoria crítica. Investigació en teoria crítica i Escola de Frankfurt.
  • Bases filosòfic-històriques i conceptuals de la crítica. Traducción, edición, estudios biográficos de intelectuales de la Escuela de Frankfurt y de sus predecesores.
  • Estètica i crítica. Estética, arte y conocimiento filosófico. Filosofía del arte como crítica de la sociedad. La concepción de lo estético en la Teoría Crítica
  • Investigació social i pensament crític global. Aplicación y desarrollo de conceptos y figuras del pensamiento crítico en la investigación social. Dialogo global de la teoría crítica
 
Components del grup:
Nom Caràcter de la participació Entitat Descripció
Benno HerzogDirector-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Equip d'investigació
Pere Josep Beneyto CalatayudMembre UVEG-Valencia Professor-a Associat-da
Marcos Pablo Centeno MartinMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Anacleto Ferrer MasMembre UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Joan Gallego MonzóMembre UVEG-Valencia Investigador-a en Formació Conselleria ACIF
Francesc Jesús Hernàndez DobonMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
César Ortega EsquembreMembre UVEG-Valencia Investigador-a contractat-ada Vali+d
Manuel Ramos ValeraMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Vicente Sánchez BioscaMembre UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Lurdes Valls CrespoMembre UVEG-Valencia Tècnic-a Superior Prometeo
Jonathan Jacobo Bar ShualiCol·laborador-a UCM-Madrid Estudiant-a de doctorat d'altres entitats
Júlio Antonio Bonatti SantosCol·laborador-a UVEG-Valencia Estudiant-a de doctorat de la Universitat de València
Cecilia María Coronado AnguloCol·laborador-a MEX-UPM Professor-a d'Investigació
Sabine HeissCol·laborador-a UPO-Sevilla Investigador-a
Arturo Lance PorfilioCol·laborador-a UVEG-Valencia Investigador-a no Doctor-a UVEG A1
Hasan G. López SanzCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
José Manuel Romero CuevasCol·laborador-a UAH-Madrid Professor-a Titular d'Universitat
Francisca Vanessa Vidal MayorCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Equip de Treball
Gianfracno CasusoEquip de Treball PER-PUCP Professor-a
Daniel FeiersteinEquip de Treball ARG-UNTREF Professor-a Titular d'Universitat